Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Izjava o prikupljanju i korišćenju ličnih podataka

Članak

Ovdje ćete dobiti informacije o tome kada na ovoj veb-stranici prikupljamo koje podatke i kako ih koristimo.


1. Informacije o prikupljanju ličnih podataka
a) Ovdje ćete dobiti informacije o prikupljanju ličnih podataka prilikom korišćenja naše veb-stranice. Lični podaci su svi podaci koje se odnose na vas lično, npr. ime i prezime, adresa, mejl-adresa, vaše navike kao korisnika.

b) Kada stupite u kontakt sa nama preko veb-stranice, memorisaće se podaci koje ste nam dostavili (vaše ime, mejl adresa, broj telefona) kao i dostavljene informacije (eventualno lični podaci), kako bismo mogli da stupimo u kontakt sa vama i kako bismo obradili vaš zahtjev. Dužina memorisanja podataka zavisi od rokova za čuvanje arhivskog gradiva u skladu sa Pravilnikom o zaštiti i čuvanju arhivskog gradiva, koji dopunjava Zajednički poslovnik ministarstava Savezne Republike Njemačke. Pravni osnov za korišćenje vaših ličnih podataka predstavlja član 6. stav 1. slovo e. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (DS-GVO) u vezi sa članom 3. Saveznog zakona o zaštiti podataka o ličnosti (BDSG). Korišćenje ličnih podataka koje ste nam dostavili potrebno je radi stupanja u kontakt sa vama i za obradu vašeg zahtjeva.


2. Analize korisničkog ponašanja
a) Svaki put kada korisnik otvori internet-stranicu Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke i svaki put kada otvori određeni fajl, te aktivnosti se privremeno čuvaju i prerađuje u fajlu za evidenciju aktivnosti (protokol).
Alat za praćenje korisničkog ponašanja (tzv.  „tracking tool“) je konfigurisan tako da se ne prikupljaju lični podaci korisnika. Vaša IP adresa se anonimizira, tako da se korisnici ne mogu pratiti. Pri tom se anonimiziraju posljednja dva okteta IP adrese.
Alat za praćenje korisničkog ponašanja se koristi na serverima Ministarstva u bezbjednoj zoni interneta koja ima sertifikat Savezne uprave za IT bezbjednost (BSI). Na taj način prikupljeni podaci ostaju u bezbjednoj zoni. Osim toga, postoji mogućnost da prilagodite podešavanja na vašem browser-u, tako da se vaše aktivnosti na veb-stranici ne registruju i ne analiziraju (do-not track podešavanje). Pomoću browser-varijable se veb-stranici signalizira da li korisnik želi da se prati njegova aktivnost ili ne. Da biste saznali kakav je postupak na vašem browser-u, treba da u pretraživaču unesete: aktiviraj „do not track“ (naziv browser-a).

b) Preko Java Script-Trackinga se prikupljaju sljedeći podaci:
- zahtjev (ime traženog fajla), datum i vrijeme zahtjeva
- tip/verzija browser-a (npr. Internet Explorer 11)
- jezik browser-a (npr. njemački)
- operativni sistem (npr. Windows 10)
- tip, model i marka uređaja
- rezolucija ekrana
- korišćeni dodaci (npr. Flash, Java)
- stranica preko koje ste došli na našu stranicu (referrer URL)
- anonimizirana IP adresa
- zemlja i region iz koje/kojeg je poslat zahtjev
- preuzimanja (downloads)
- klikovi
- broj poslatih formulara (zavisno od definicije cilja).


3. Korišćenje kolačića
Pri otvaranju pojedinih stranica se koriste takozvani privremeni kolačići („session cookies“) koji olakšavaju navigaciju. Ti privremeni kolačići ne koriste lične podatke i brišu se po završetku veb-sesije. Prilikom korišćenja korpe za kupovinu se takođe upotrebljavaju kolačići koji se brišu nakon okončanja veb-sesije.
Ne koriste se tehnologije poput Java appleta ili activeX-controls koje omogućavaju praćenje korisničkog ponašanja. Poštanske adrese i mejl-adrese koje navodite u vašem zahtjevu ili prilikom naručivanja informativnog materijala koristimo isključivo za kontakt sa vama odnosno za slanje porudžbine.


4. Slanje newsletter-a
a) Možete da se prijavite na spisak za slanje newsletter-a tako da dobijete redovne informacije o najnovijim vijestima i aktivnostima vezanim za Ministarstvo vanjskih poslova ili opšte preporuke prije polaska na put i bezbjednosne informacije (Reise- und Sicherheitshinweise).

b) Za naručivanje newsletter-a koristimo tzv. double-opt-in-postupak, što znači da ćemo vam nakon prijave poslati mejl na naznačenu adresu, kojim vas molimo za potvrdu da želite redovno da primate newsletter. Tek nakon potvrde putem linka naznačenog u mejlu, vaša mejl-adresa će biti memorisana radi slanja newsletter-a, i to samo za vrijeme trajanja korišćenja naše usluge slanja newsletter-a. Obrada podataka se vrši na osnovu vašeg pristanka shodno članu 6. stav 1. slovo a. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (DS-GVO). Vaši podaci će automatski biti izbrisani, ukoliko ne potvrdite prijavu u roku od 24 časa.

c) Imate pravo da u svakom trenutku opozovete prijavu za slanje newsletter-a. Opoziv možete izvršiti klikom na link koji ćete naći u svakom mejlu kojim vam dostavljamo Newsletter.


5. Upotreba dodataka za društvene mreže (Social-Media-Plug-ins)
a) Trenutno koristimo sljedeće dodatke za društvene mreže: Facebook, Twitter, Instagram i Youtube (Google). Pri tome koristimo tzv. dabl klik. To znači da načelno nećemo proslediti lične podatke društvenim mrežama kada uđete na našu stranicu. Tek kad kliknete na simbol za aktiviranje socijalnih mreža, vi šaljete svoje lične podatke predmetnom provajderu socijalne mreže i tamo se memorišu (kod američkih provajdera u SAD). Koristimo dodatke za socijalne mreže, kako bi interakcija sa vama i drugim korisnicima naše informativne ponude bila zanimljivija. Pravni osnov za korišćenje podataka je član 6. stav 1. slovo e. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti u vezi sa članom 3. Saveznog zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

b) Izričito vam skrećemo pažnju na činjenicu da socijalne mreže čuvaju podatke svojih korisnika (npr. lične informacije, IP adrese i sl.) shodno svojim smjernicama o upotrebi podataka i koriste ih u komercijalne svrhe.

c) Mi ne utičemo na prikupljanje podataka i njihovu dalju obradu od strane društvenih mreža. Nemamo podataka o tome u kom obimu, gdje i za koji vremenski period društvene mreže čuvaju prikupljene podatke, da li te mreže ispunjavaju svoju obavezu da izbrišu te podatke i na koji način analiziraju podatke i povezuju sa drugim podacima i da li ih proslijeđuju drugim mrežama i slično.
d) Iz tog razloga vas molimo da dobro razmislite koje lične podatke otkrivate društvenim mrežama preko naše stranice. Ukoliko ne želite da socijalne mreže dobiju pristup vašim ličnim podacima uslijed vaše komunikacije na našoj stranici, predlažemo da izaberite drugi način stupanja u kontakt sa nama, npr. preko obrasca za kontakt na ovoj veb-stranici.


6. Vaša prava
a) Ovo su vaša prava u odnosu na nas, kada se radi o vašim ličnim podacima:

    Pravo na obavještenje, član 15. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti
    Pravo na ispravku, član 16. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti
    Pravo na brisanje („pravo na zaborav“), član 17. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti
    Pravo na ograničeno korišćenje, član 18. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti
    Pravo na žalbu na korišćenje, član 21. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti
    Pravo na prenosivost podataka, član 20. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti

b) Ukoliko ste dali pristanak da se vaši lični podaci obrađuju, imate u svakom trenutku pravo da ga opozovete. Opoziv ne utiče na korišćenje vaših ličnih podataka koje se vršilo sa vašim pristankom do opoziva (član 7. stav. 3. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti).

c) Osim toga, imate pravo da se obratite nadzornom organu za zaštitu podataka i da se žalite na korišćenje vaših ličnih podataka od strane Ministarstva (član 77. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti).


Službenik Ambasade nadležan za zastitu podataka

Stupite u kontakt sa službenikom Ambasade nadležnog za zaštitu podataka:


Službenik za zaštitu podataka

Ambasada SR Njemačke Podgorica

Hercegovačka 10, 81000 Podgorica / Crna Gora


Kontakt: kontakt formular

Početak stranice