Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Obrazac za prijavu nepristupačnog sardžaja

Prijavite nepristupačni sadržaj!

Ovdje možete da nam ukažete na eventualne nedostatke u vezi sa regulativom o pristupačnosti sadržaja na našim internet stranicama.

Molimo da koristite dolje navedeni obrazac za kontakt.

Unesite svoje lične podatke i što precizniji opis barijere. Formular automatski šalje tačnu web adresu na kojoj ste našli barijeru.

Barijeru možete prijaviti i putem telefona za znakovni jezik. Uputstvo možete naći ovdje (na njemačkom jeziku). Molimo obratite pažnju na to da je telefon za znakovni jezik podešen na njemački (znakovni) jezik.

Vaši podaci:

Zaštita ličnih podataka*
Početak stranice