Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Često postavljena pitanja

FAQ

Moguće da je Vaše pitanje već ovdje odgovoreno. Molimo Vas zato da obratite pažnju na navedena pitanja prije nego se obratite lično diplomatskom predstavništvu. Unaprijed hvala!

FAQ

Državljanima Crne Gore koji posjeduju biometrijski pasoš nije potrebna viza prilikom ulaska u šengenski prostor za boravak do 180 dana u roku od tri mjeseca.

Državljani Crne Gore mogu ući u državu bez vize za sljedeće svrhe boravka do maksimalno 90 dana u periodu od 180 dana:

• Turizam

• Poslovno putovanje

• Posjeta

• druga putovanja koja nisu vezana za zaposlenje za koje je potrebno odobrenje (npr.: kurs jezika, razmjena učenika/studenata, gostujući naučnik, obuka, itd.).

Isključivo lica sa stalnim boravkom u Crnoj Gori mogu podnijeti zahtjev za vizu u njemačkoj ambasadi u Podgorici. Uobičajeno boravište posjedujete ako već šest mjeseci ili duže legalno boravite u Crnoj Gori.

Ambasada može zatražiti odgovarajuće dokaze prilikom podnošenja zahtjeva za vizu.

Svakom podnosiocu zahtjeva potreban je termin za podnošenje zahtjeva za vizu u Ambasadi Njemačke u Podgorici. Zakazivanje termina moguće je samo putem našeg sistema za zakazivanje termina.

Podnosite zahtjev za kratkoročnu vizu (šengen viza) i dugoročnu vizu (nacionalna viza) u kancelariji za vize njemačke ambasade u Podgorici. Kliknite ovdje za informacije o adresi i radnom vremenu.

Ako Njemačka nije vaša glavna destinacija za putovanje u šengenskom području, morate podnijeti zahtjev za šengensku vizu u ambasadi zemlje koja je vaša glavna destinacija za putovanje. Država koja je vaša glavna destinacija za putovanje je ona u kojoj provodite većinu svojih dana putovanja. Ako provedete isti broj dana u različitim šengenskim državama, morate podnijeti zahtjev za šengensku vizu u kod ambasade šengenske države u koju prilikom putovanja prvo ulazite.

Napominjemo da je podnošenje zahtjeva moguće samo uz zakazivanje.

Molimo da sa sobom na termin ponesete sljedeće:

- jedan popunjen i potpisan zahtjev za šengen vizu ukoliko tražite šengen vizu ili

- jedan popunjen i potpisan zahtjev za nacionalnu vizu ukoliko tražite nacionalnu vizu

- potpisan informativni list

- svi dokumenti navedeni u informativnom listu, originalu i po jedna kopija

- taksa za vizu kao što je navedeno u informativnom listu.

Pod vizne informacije izaberite informativni list koji odgovara vašoj svrsi boravka i sastavite kompletnu dokumentaciju navedenu u njemu.

Napominjemo da kompletirana dokumentacija značajno skraćuje vrijeme trajanja obrade zahtjeva.

Vrijeme obrade zahtjeva za vizu varira u zavisnosti od trajanja i svrhe boravka.

Napomena: Ako ste u prošlosti boravili u Njemačkoj više od 90 dana, vrijeme obrade za dugoročnu/nacionalnu vizu je najmanje tri mjeseca!

Ovdje možete pročitati neobvezujuće smjernice roka trajanja obrade:

Svrha boravkaTrajanje boravkaVrijeme obrade
turizam, posjeta
manje od 90 dana
3-14 dana

poslovni put

do 90 dana
3-14 dana
medicinski tretman
manje od 90 dana
3-14 dana
početak radnog odnosa
preko 90 dana2 sedmice - 3 mjeseca
studiranje
preko 90 dana
4 sedmice
spajanje porodice preko 90 dana
3 - 6 mjeseci
stipendijapreko 90 dana
2-3 radna dana

Obrada zahtjeva za vizu će početi tek kada zahtjev bude sasvim kompletan.

Ako obrada Vaše prijave traje duže nego što je gore navedeno, o statusu Vašeg zahtjeva možete saznati koristeći kontakt formular, navodeći svoj broj za obradu (nalazi se ispod barkoda na potvrdi koju dobijete nakon što predate zahtjev).

Ako standardno vrijeme obrade još nije prekoračeno, na upite o statusu neće biti odgovoreno.

Preuzimanje pasoša se vrši svakog utorka od 14:30 do 15:00 časova u kancelariji za vize Ambasade. Molimo sa sobom ponesite račun/potvrdu o preuzimanju koju ste dobili prilikom podnošenja prijave.

Nakon što dobijete pasoš za vizu, odmah provjerite da li viza sadrži greške. Ako je to slučaj, odmah kontaktirajte ured za vize.

Odjeljenje za vize uglavnom komunicira putem e-pošte/mejl. Možete kontaktirati ured za vize koristeći naš kontakt formular na web stranici ambasade. Ako ste već podnijeli zahtjev, uvijek navedite svoj broj za obradu koji se nalazi ispod barkoda na potvrdi da ste predali zahtjev.

Služba za vize nudi i telefonske konsultacije ponedjeljkom i srijedom od 15 do 16 sati. Ambasada neće odgovarati na pitanja vezana za vize telefonom van pomenutog radnog vremena.

Na upite o statusu uglavnom će se odgovarati tek nakon isteka standardnog vremena obrade (šengenske vize 10 dana, nacionalne vize tri mjeseca), vidi i pitanje 13.

Naknade za vize se razlikuju u zavisnosti od svrhe boravka i starosti podnosioca zahteva:


Svrha boravka
naknada
Kratki boravak / šengen viza
80,00 EUR
Šengenska viza sa VEA[1]
35,00 EUR
Stalni boravak / nacionalna viza
75,00 EUR
Djeca do 12 godina
37,50 EUR


[1] Sporazumi o viznim olakšicama, kao što su npr. Sa Gruzijom i Ukrajinom.

Neposredni članovi porodice i supružnici Njemaca ili drugih državljana Unije, kao i stipendisti, oslobođeni su plaćanja.

Kratkoročna viza (šengen viza) je ispravna vrsta vize ako vaš boravak u Njemačkoj traje do 90 dana u roku od 180 dana (ili 6 mj. ). Sve šengenske vize koje izdaje njemačka ambasada takođe vam daju pravo boravka u drugim državama članicama Šengena. U većini slučajeva, šengenska viza vam ne dozvoljava da radite u Njemačkoj.

Šengenski prostor uključuje 27 zemalja („Schengen države“), između kojih nema graničnih kontrola. Ove zemlje su: Belgija, Danska, Njemačka, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Island, Italija, Hrvatska, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Austrija, Poljska, Portugal, Švedska, Švajcarska, Slovačka , Slovenije, Španija, Češka i Mađarska. Ove zemlje primjenjuju zajedničke propise za kratkoročne vize.

To se, dakle, odnosi na sve države EU, sa izuzetkom Irske; Zemlje članice EU Bugarska, Rumunija i Kipar do sada su samo djelimično primjenjivale šengensku pravnu tekovinu. Dok se šengenska pravna tekovina ne primjenjuje u potpunosti, po želji ove tri zemlje, za sada će ostati lična kontrola na unutrašnjim granicama. Osim navedenih država članica EU, šengenske države su i Island, Norveška, Švajcarska i Lihtenštajn koje takođe primjenjuju šengen regulativu.

Nosioci važeće šengenske vize (tekst na etiketi za vize: „važi za države Šengena“ na odgovarajućem jeziku države koja je izdala) mogu boraviti na cijelom šengenskom području do 90 dana u periodu od 180 dana, pod uslovom da je to pokriveno dozvoljenim rokom korišćenja vize. Isto važi i za nosioce većine nacionalnih boravišnih dozvola i nacionalnih viza kategorije „D“, koje izdaju odgovarajuće države Šengena za dugoročne boravke duže od 90 dana. Za druge zemlje EU koje nisu države Šengena može biti potrebna posebna viza.

Prilikom provjere trajanja prethodnih i planiranih boravaka od 2013. godine koristi se takozvani obračun unatrag. To znači da se uzima u obzir prethodni period od 180 dana, tokom kojeg je državljanima trećih zemalja dozvoljen boravak u šengenskom prostoru do 90 dana. Važno je da i dan ulaska i dan odlaska budu uključeni u period od 90 dana (čl. 6. stav 1. rečenica 1. stav II. rečenica 1. Zakonika o šengenskim granicama).

Primjer:

Pretpostavimo da stranac ima godišnju vizu za zemlje Šengena, koja važi od 1. januara 2019. do 31. decembra 2019. godine.

18. oktobra 2019. nalazi se u nekoj od država Šengena.

Za ocjenu zakonitosti njegovog boravka na današnji dan uzima se u obzir period od 22. aprila 2019. do 18. oktobra 2019. godine. To je upravo period od 180 kalendarskih dana koji se završava 18. oktobra.

Sada se sabiraju svi dani tokom ovog perioda u kojima je stranac boravio u državama Šengena, ušao ili napustio zemlju.

Ako broj takvih dana ne prelazi 90, onda je njegov boravak na današnji dan, 18. oktobra, legalan.

Ako stranac ne napusti državu, narednog dana će se ponovo ocjenjivati zakonitost njegovog boravka.

Ali period je drugačiji, naime od 23. aprila 2019. do 19. oktobra 2019. godine – ponovo novih 180 dana; ali datum početka i završetka ovog perioda se pomjera za jedan dan.

Ova procjena se vrši za svaki dan boravka stranaca u zemljama Šengena.

Evropska komisija nudi kalkulator boravka u šengen prostoru.

Ovdje možete unijeti podatke o svom prethodnom boravku i provjeriti kada i koliko dugo možete ponovo ući u zemlju.

Obavezujuće informacije o tome možete dobiti od Savezne policije.


U principu, šengenska viza se ne može produžiti. Ako ostanete u šengenskoj zoni duže nego što vaša šengenska viza važi, bićete kažnjeni, mogli biste biti deportovani u svoju matičnu zemlju, a ukoliko ne napustite države šengena na vrijeme može vam biti zabranjeno da putujete u šengenski prostor u budućnosti. Izuzeci od ovog pravila postoje samo u slučajevima više sile ili ozbiljnih ličnih razloga. Ako želite da podnesete zahtjev za produženje vaše šengenske vize tokom boravka u Njemačkoj, morate otići u lokalni ured za imigraciju stranaca (Ausländerbehöde). Tada će biti potrebno da dokažete da ne možete napustiti šengenski prostor prije isteka vaše šengenske vize zbog više sile ili ozbiljnog ličnog razloga.

Dugoročna viza vam omogućava da ostanete u Njemačkoj duže od 90 dana u roku od 180 dana. Potrebna vam je dugoročna viza ako u Njemačkoj npr. želite raditi ili studirati. Proces podnošenja zahtjeva je složeniji nego za kratkoročne vize. Nije vam potrebna dugoročna viza za turističke boravke ili poslovna putovanja, dovoljna je kratkoročna viza (koja se naziva i šengenska viza). Dugoročna viza vam takođe omogućava da boravite u drugim državama Šengena najviše 90 dana u roku od 180 dana.

Takozvana „tranzitna privilegija“ primjenjuje se na veliku većinu stranih putnika: Ako se međunarodno tranzitno područje ne ostavi tokom zaustavljanja na njemačkom aerodromu, a konačno odredište je u zemlji izvan šengenskog područja, nije potrebna viza za tranzitni boravak.

Međutim, ako ulazak u šengenski prostor postane neophodan tokom tranzitnog boravka (npr. prilikom promjene terminala, ako putna ruta prolazi kroz dva aerodroma u šengenskom području jedan za drugim ili ako je konačno odredište u šengenskom području), potrebno je predvidjeti eventualne potrebe za vizom i uključiti u planiranje svog putovanja. Zahtjev za vizu treba podnijeti mnogo prije planiranog početka putovanja!

Samo sljedećih pet njemačkih aerodroma ima međunarodno tranzitno područje koje dozvoljava transfere bez formalnog ulaska u šengenski prostor:

Frankfurt/Main

Minhen

Hamburg (ograničeno vrijeme od 4:30 do 23:30)

Düsseldorf (ograničeno od 6 do 21 sat) i obaveza transportne kompanije da se unaprijed registruje kod organa nadležnih za policijsku kontrolu prekograničnog saobraćaja (Federalna policija)

Berlin-Brandenburg

Privilegija tranzita se ne odnosi na državljane sljedećih zemalja, tj. prilikom tranzita preko njemačkog aerodroma uvijek je potrebna aerodromska tranzitna viza (kategorija vize „A“):

Afganistan

Etiopija

Bangladeš

Eritreja

Gana

Indija

Iran

Irak

Jordan*

Kongo (Demokratska Republika)

Kuba

Liban

Mali

Nigerija

Pakistan

Somalija

Šri Lanka

Sudan

Južni Sudan

Sirija

Turska

* Za ove zemlje primjenjuju se određene posebne odredbe

Izuzeci u kojima ne treba aerodromska tranzitna viza su:

Imaoci važećih viza i nacionalnih boravišnih dozvola iz EU i zemalja Šengena

Imaoci određenih nacionalnih boravišnih dozvola iz sljedećih zemalja: Andora, Japan, Kanada,

San Marino, Sjedinjene Američke Države.

Imaoci važećih viza koje su izdale države EEA (države EU i Island, Lihtenštajn, Norveška, Švajcarska) kao i

vize izdate od strane Japana, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država.

Članovi porodica državljana Unije koji imaju pravo na slobodu kretanja (supružnik/životni partner, djeca, unuci mlađi od 21 godine. Roditelji i bake i djedovi, pod uslovom da ih izdržava državljanin Unije).

Prema članu 26. stav 2. njemačkog pravilnika o zapošljavanju (BeschV), državljanima takozvanih država Zapadnog Balkana (tj. Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije) može se dodijeliti saglasnost za zapošljavanje (dozvola za rad) za sve poslove ako u posljednja 24 mjeseca nisu primali nikakve beneficije prema Zakonu o beneficijama za tražioce azila. Dodatne informacije o regulativi Zapadnog Balkana i raspodjeli termina možete pronaći ovdje na našoj internet stranici.

Rad vam je dozvoljen u pravilnikom regulisanim profesijama u Njemačkoj samo ako imate vrlo specifične kvalifikacije. Ovo se odnosi na primjer na mnoge profesije u oblastima zdravstva, pravnih savjetnika, nastave u državnim školama i inženjerstvo. Postoje i propisi za određene majstore koji vode posao. Ako želite da radite u jednoj od ovih regulisanih profesija, onda vam je uvek potrebno priznavanje/nostrifikacija stranih stučnih kvalifikacija - bez obzira na zemlju porekla.

Kada su u pitanju zakonom regulisane profesije, tada se o priznavanju obično odlučuje u okviru postupka za izdavanje dozvole za bavljenje profesijom. Da li je vaša profesija zakonski regulisana možete saznati u pretraživaču priznavanja diploma.

Neregulisane profesije mogu zahtijevati priznavanje/nostrifikaciju.

Većina profesija u Njemačkoj nije regulisana ovim pravilnikom. To su npr. zanimanja sa dualnim obrazovanjem i mnoga zanimanja sa fakultetskom diplomom. Za državljane trećih zemalja, priznavanje stranih profesionalnih kvalifikacija ili ekvivalentnost univerzitetske diplome obično je preduslov za izdavanje vize. Treće zemlje su zemlje izvan EU, EEA i Švajcarska.

Ne postoji procedura priznavanja univerzitetskih diploma koje ne vode do regulisane profesije, kao što su biolog, fizičar ili lingvista, kao što postoji za regulisane profesije ili profesije sa dualnim obrazovanjem. Da bi dobili boravišnu dozvolu, ljudi iz treće zemlje sa takvom univerzitetskom diplomom moraju dokazati da su njihove strane univerzitetske diplome priznate kao ekvivalentne sa diplomama u Njemačkoj. Anabin baza podataka pruža informacije Centralnoj kancelariji za strano obrazovanje (ZAB).

Ubrzana procedura kvalifikovanih radnika ne samo da skraćuje trajanje procesa priznavanja u Njemačkoj, već vam istovremeno pruža mogućnost da možete podnijeti zahtjev i brzo saznati odluku o zahtjevu za vizu.

U principu, svaki kvalifikovani stručnjak može koristiti novi proces. Da biste to učinili, zamolite svog budućeg poslodavca da pokrene postupak (uz naknadu) kod nadležnog njemačkog organa za imigraciju. Na taj način se koordinira proces priznavanja i daje prethodno odobrenje nakon završetka ispita. Čim dobijete prethodno odobrenje, molimo vas da se registrujete na listi termina i odaberete kategoriju „ubrzani proces kvalifikovanih radnika“. Dobit ćete termin za podnošenje zahtjeva za radnu vizu u roku od 3 sedmice. Odluka o vašem predatom kompletnom zahtjevu za vizu bit će donesena u roku od 3 sedmice. Više informacija možete pronaći ovdje na portalu Savezne vlade - kvalifikovani kadrovi.

U osnovi, potrebno vam je znanje njemačkog jezika koje će vam omogućiti da obavljate posao koji želite u Njemačkoj.

Od svog budućeg poslodavca ili organa za priznavanje kvalifikacija saznajte koji se stepen znanja jezika zahtjeva za vašu grupu profesija.

Za određene svrhe boravka, Zakon o prebivalištu predviđa minimalne jezičke vještine:


Svrha boravka
Nivo znanja jezika

Sprovođenje kvalifikacionih mjera/ dokvalifikacija shodno informacijama o deficitarnim zanimanjima (Defizitbescheid)

Minimum A2, osim ako nije drugačije navedeno u „Defizitbescheid-u“

Zaposlenje kao stručni kadar za njegu

B2

Zaposlenje u njezi radi sprovođenja mjera dokvalifikacije shodno „Defizitbescheid“-u

B1
Stručno obrazovanje/obuka
B1 (takođe i za kadrove u njezi)

Traženje zaposlenja

B1

Traženje zaposlenja u njezi

B2
Traženje mjesta za stručno obrazovanje/obuku
B2


Po pravilu, znanje njemačkog jezika uvijek se mora dokazati ukoliko zaposlenje bez znanja jezika ne izgleda vjerodostojno i moguće (npr. telefonski operater, prodavač, službenik, itd.)

Za zaposlenja u zdravstvenom sektoru potrebno je poznavanje njemačkog jezika. Više informacija možete pronaći u našem informativnom listu.

Obratite pažnju na naš informatior na temu „Dokaz o poznavanju jezika u procesu za vizne zahtjeve“.

Podnosioci zahtjeva za šengen vizu mogu podnijeti pritužbe na ponašanje osoblja konzulata ili na proces podnošenja zahtjeva za vizu koristeći kontakt obrazac na našoj internet stranici. Da biste to učinili, u kontakt formi odaberite primaoca „Žalba u vezi sa procedurom za šengensku vizu“. Imajte na umu da se žalbe mogu podnijeti samo na njemačkom ili engleskom jeziku; nismo u mogućnosti da obrađujemo žalbe na drugim jezicima osim njemačkog ili engleskog. U polje „naslov“ molimo unesite jednu od sljedeće dvije varijante u kontakt olbrascu:

  • Žalba na ponašanje osoblja konzulata;
  • Žalba na proces podnošenja zahtjeva za vizu.

Nakon što primimo Vašu žalbu biće procesuirana.

Važna napomena: Koristeći kontakt obrazac nije moguće uložiti žalbu a ni prigovor na odluku o odbijanju, poništenju ili opozivanju vize.

Početak stranice