Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Viza radi zapošljavanja bez nostrifikovane diplome/potvrde o djelimičnom priznavanju istovjetnosti diplome (u skladu sa posebnom regulativom za države Zapadnog Balkana)

24.02.2022 - Članak

Osnovne informacije

Osnovne informacije o zahtjevu za vizu možete pronaći na internet stranici Ambasadeu Podgorici.

 • Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.
 • Potvrde, diplome itd. moraju se predati u originalu sa apostilom / legalizacijom. Originale ćete dobiti nazad nakon obrade Vaše prijave.
 • Za ​​vizu može biti potrebno odobrenje Savezne agencije za rad i po potrebi nadležne imigracione službe, odn. Službe za strance u Njemačkoj . Viza se može izdati tek nakon dobijanja ovih odobrenja.
 • Standardno vrijeme obrade je oko dva mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.
 • Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.
 • Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.
 • Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.
 • Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti

Opšte informacije

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de.

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Dva (2) aplikaciona zahtjeva za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani

⬜ Po mogućnosti dvije (2) izjave o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

Dvije (2) nove biometrijske fotografije za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje 2 potpuno prazne stranice

  Dvije (2) obične kopije stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima

Izjava o radnom odnosu popunjena i potpisana od strane poslodavca u dva (2) primjerka.

Ugovor o radu poslodavca iz Njemačke ili obavezujuća ponuda za posao, za obje ugovorne strane(sa dvije kopije), ne starije od 6 mjeseci, (nakon 45 godina starosti, plata koja je neophodna iznosi minimalno 3.877,50 € bruto) –original sa 2 kopije uključujući sljedeće podatke:

 • podaci poslodavca (ime i adresa stvarnog mjesta rada),
 • vrsta zaposlenja, puno radno vrijeme ili skraćeno radno vrijeme,
 • bruto plata u EUR mjesečno,
 • period zaposlenja (privremeno/trajno),
 • naziv posla ili opis posla.

Po potrebi, dokaz o Vašim profesionalnim kvalifikacijama, npr.:

 • diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi, original sa dvije (2) kopije prevedeno na njemačkom od strane sudskog tumača. Prije dobijanja vize za zapošljavanje, Vaša inostrana diploma mora biti priznata u Njemačkoj ili da je uporediva sa njemačkom kvalifikacijom. Ovo možete provjeriti u Anabin bazi podataka,
 • dokaz o završenom stečenom stručnom obrazovanju, original sa (2) kopije,
 • dokaz o radnom iskustvu u struci i usavršavanju sa 2 kopije (ukoliko postoji),

Biografija profesionalne karijere sa dvije (2) kopije

Dokaz o odgovarajućem zdravstvenom osiguranju
Ako imate na raspolaganju obavezno zdravstveno osiguranje kao zaposleno lice, imajte na umu da se to odnosi samo na prebivalište u Njemačkoj i da važi od trenutka kad započne Vaše zaposlenje u Njemačkoj. Ako prije početka zaposlenja ulazite u zemlju, morate  sklopiti privatno zdravstveno osiguranje za period dok ne započne radni odnos i ne bude moguć prijem u zakonsko zdravstveno osiguranje.
Putnička zdravstvena osiguranja mogu isključiti osiguranje u svojim uslovima osiguranja ako se planira dugoročni ili trajni boravak. Takozvano dolazno osiguranje takođe može podrazumijevati takvo izuzeće.

Aplikanti sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Naknada u visini od 75,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ Mjesto, Datum, potpis


Informator u PDF formatu

Ovaj informator možete preuzeti i kao PDF datoteku.Početak stranice