Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informator za vizuza po osnovu spajanja bračnih partnera, sklapanja braka

15.03.2021 - Članak

Osnovne informacije

Osnovne informacije o zahtjevu za vizu možete pronaći na internet stranici Ambasade u Podgorici.

  • Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.
  • Kako biste aplicirali za vizu potrebno je zakazati termin, koji možete isključivo zakazati putem našeg sistema.
  • Dokumenta koja nijesu izdata na njemačkom jeziku, predaju se u originalu i sa ovjerenim prevodom.
  • Standardno vrijeme obrade je oko tri mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.
  • Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.
  • Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.
  • Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.
  • Kada dobijete naše obavještenje da Vam je zahtjev pozitivno riješen, možete podići vizirani pasoš u uobičajeno radno vrijeme šaltera za izdavanje vize.
  • Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti.

Opšte informacije

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Dva (2) aplikaciona zahtjeva za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani.

⬜ Po mogućnosti dvije (2) izjave o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

⬜ Dvije (2) nove biometrijske fotografije za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje 2 potpuno prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi najmanje još šest mjeseci od početka predviđenog boravka u Njemačkoj

 Dvije (2) obične kopije stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima

Validno zdravstveno osiguranje (ne putničko osiguranje) sa dvije (2) kopije, minimum za prve dvije nedjelje planiranog boravka  u Njemačkoj (ukoliko će nakon toga u Njemačkoj biti zaključeno osiguranje ili već postoji). Pomenuto osiguranje takođe može biti priloženo i prilikom izdavanja vize

Dvije (2) kopije pasoša supružnika, odnosno partnera, koji živi u Njemačkoj

Dvije (2) kopije dozvole boravka supružnika, odnosno partnera, koji živi u Njemačkoj

Aktuelna prijava boravka supružnika, odnosno partnera, koji živi u Njemačkoj

Aktuelni međunarodni izvod iz matične knjige vjenčanih ili nacionalni izvod iz matične knjige vjenčanih, ovjeren apostil pečatom i ovjerenim prevodom na njemački jezik, odnosno njemački izvod iz matične knjige vjenčanih ili potvrda o partnerskoj zajednici, original i dvije (2) kopije

Po potrebi dokaz o osnovom poznavanju njemačkog jezika - A1 i dvije (2) fotokopije diplome

U slučaju sklapanja braka u Njemačkoj

Međunarodni izvod iz matične knjige rođenih oba supružnika.

Internacionalna potvrda o slobodnom bračnom stanju (Formular A) za oba partnera ili potvrda o prijavi sklapanja braka kod matičara u Njemačkoj sa dvije (2) kopije istog.

U slučaju da su budući supružnici imali ranije brakove

Potvrde/presude, zakonska uvjerenja o prethodnim brakovima, izvod iz matične knjige umrlih ranijih supružnika (sa dvije kopije).

Aplikanti sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Naknada u visini od 75,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ Mjesto, Datum, potpis


Informator u PDF formatu

Ovaj informator možete preuzeti i kao PDF datoteku.


Početak stranice