Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informator za vizu po osnovu spajanja bračnih partnera, sklapanja braka

16.02.2023 - Članak

Osnovne informacije

Dokumenta koja nisu izdata na njemačkom jeziku moraju se dostaviti zajedno sa priznatim njemačkim prevodom. Stranicu pasoša sa ličnim podacima nije potrebno prevoditi na njemački.

Kako biste aplicirali za vizu potrebno je zakazati termin, koji možete isključivo zakazati putem našeg sistema.

Dokumenta koja nijesu izdata na njemačkom jeziku, predaju se u originalu i sa ovjerenim prevodom.

Standardno vrijeme obrade je oko tri mjeseca, dok u pojedinačnim slučajevima može trajati i duže.

Rezervacije leta nisu potrebne za podnošenje zahtjeva za vizu - nemojte rezervisati let dok ne dobijete vizu.

Ambasada zadržava pravo da po potrebi zahtijeva i dodatna dokumenta.

Nepotpuni dokumenti odgađaju postupak i mogu dovesti do odbijanja.

Kada dobijete naše obavještenje da Vam je zahtjev pozitivno riješen, možete podići vizirani pasoš u uobičajeno radno vrijeme šaltera za izdavanje vize.

Molimo Vas da se suzdržite od informisanja o statusu Vašeg zahtjeva tokom redovnog vremena obrade što  predstavlja značajan dodatni napor za Odjeljenje za vize i na te vrste pitanja se stoga ne može odgovoriti.

Opšte informacije

Opšte informacije na temu života u Njemačkoj možete pronaći na Make it in Germany.de

Neophodna dokumentcija

Sledeća lista Vam omogućava da štrikiranjem provjerite da li je Vaša dokumentacija potpuna. Sva navedena dokumenta je nephodno dostaviti u datoj formi i redosljedu.  

Sljedeća dokumenta je za svaki zahtjev potrebno predati u potpunosti:

 Dva (2) aplikaciona zahtjeva za vizu uključujući i uputstvo prema čl. 54 Zakona o prebivalištu, u potpunosti popunjeni i potpisani.

⬜ Po mogućnosti dvije (2) izjave o dostupnosti i punomoći, u potpunosti popunjene i potpisane

⬜ Dvije (2) nove biometrijske fotografije za pasoš (pogledajte: šablon)

 Važeći pasoš, lično potpisan, da ima još najmanje 2 potpuno prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi najmanje još šest mjeseci od početka predviđenog boravka u Njemačkoj

 Dvije (2) obične kopije stranice pasoša sa Vašim ličnim podacima

Validno zdravstveno osiguranje (ne putničko osiguranje) sa dvije (2) kopije, minimum za prve dvije nedjelje planiranog boravka  u Njemačkoj (ukoliko će nakon toga u Njemačkoj biti zaključeno osiguranje ili već postoji). Pomenuto osiguranje takođe može biti priloženo i prilikom izdavanja vize

Dvije (2) kopije pasoša supružnika, odnosno partnera, koji živi u Njemačkoj

Dvije (2) kopije dozvole boravka supružnika, odnosno partnera, koji živi u Njemačkoj

Aktuelna prijava boravka supružnika, odnosno partnera, koji živi u Njemačkoj

Aktuelni međunarodni izvod iz matične knjige vjenčanih ili nacionalni izvod iz matične knjige vjenčanih, ovjeren apostil pečatom i ovjerenim prevodom na njemački jezik, odnosno njemački izvod iz matične knjige vjenčanih ili potvrda o partnerskoj zajednici, original i dvije (2) kopije

Po potrebi dokaz o osnovom poznavanju njemačkog jezika - A1 i dvije (2) fotokopije diplome

U slučaju sklapanja braka u Njemačkoj

Međunarodni izvod iz matične knjige rođenih oba supružnika.

Internacionalna potvrda o slobodnom bračnom stanju (Formular A) za oba partnera ili potvrda o prijavi sklapanja braka kod matičara u Njemačkoj sa dvije (2) kopije istog.

U slučaju da su budući supružnici imali ranije brakove

Potvrde/presude, zakonska uvjerenja o prethodnim brakovima, izvod iz matične knjige umrlih ranijih supružnika (sa dvije kopije).

Podnosioci zahtjeva​​​​​​​ sa drugim državljanstvom koje nije crnogorsko

Dokaz o stalnom prebivalištu u trajanju od najmanje 6 mjeseci već postojećeg legalnog boravka u Crnoj Gori.

Naknada

Naknada u visini od 75,- €, plaća se u gotovini.

Potpunost i nepotpunost zahtjeva

Zahtjev je potpun:  ☐Da ☐ Ne, nedostaju gore označena dokumenta

Izjava u slučaju nepotpunosti:
obaviješten/-a sam da je moja prijava nepotpuna. Razumijem da podnošenje nepotpune prijave može imati za posljedicu odbijanje mog zahtjeva. Ipak, želim predati svoj zahtjev.

_____________________________ mjesto, datum, potpis.


Početak stranice