Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Izmjene važenja propisa o zapošljavanju za zemlje Zapadnog Balkana

Construction team on site

Construction team on site, © colourbox.de

Članak

Od 1. januara 2021. je Savezna Vlada sukcesivnim planom obezbijedila nastavak privilegovanog pristupa njemačkom tržištu rada za građane Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, sjeverne Makedonije i Srbije i nakon 2020. godine. Ovo se i dalje odnosi na bilo koju vrstu zapošljavanja - bez obzira na to da li je kvalifikacija profesije u Njemačkoj priznata ili nije.

Preduslov za dodjelu vize je i dalje saglasnost/dozvola Savezne agencije za zapošljavanje. Do 25.000 odobrenja za zaposlenje u Njemačkoj je zakonski u kalendarskoj godini moguće. Taj broj otprilike odgovara broju viza u ovoj kategoriji izdatih u 2019. godini.

Regulativa Zapadnog Balkana 2021. do 2023.
Regulativa Zapadnog Balkana 2021. do 2023.© Auswärtiges Amt / Illustration: Doro Spiro

Nastavak ovog propisa primjenjivaće se do kraja 2023. godine. Podnošenje zahtjeva prvi put je moguće isključivo  kod nadležnog njemačkog diplomatskog predstavništva /njemačkoj ambasadi u jednoj od šest pomenutih zemalja. To znači da samo podnosioci zahtjeva koji imaju uobičajeno prebivalište/stalni boravak u nekoj od ovih zemalja imaju pravo da podnesu zahtjev. Kao i do sada, Federalna agencija za zapošljavanje može dati svoj pristanak za zaposlenje samo ako podnosilac zahtjeva za vizu 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva nije imao primanja prema Zakonu o izdvajanjima (pomoći) za azilante.

Datumi za termin podnošenja zahtjeva za vize dodjeljivaće se odvojeno za svaki mjesec. Ranija, često duža vremena čekanja stoga više neće biti potrebna. Ako želite podnijeti zahtjev za vizu, morate to učiniti preko sistema za zakazivanje termina na našoj internet stranici. Apikacija za vizu nije moguća sa nepotpunom dokumentacijom. Stoga se prijavite za termin samo ako već imate pomenutu dokumentaciju.

Molimo da obratite pažnju da je dodjela termina za vizu prema članu 26 stav 2 Zakona o zapošljavanju (Odredba za Zapadni Balkan)  od 01. 12. 2021. izmjenjena: zbog velikog interesovanja za termine za predaju zahtjeva za vizu, koji prevazilaze raspoloživi kontigent, od decembra 2021. godine će se mjesečno sprovoditi dodjela termina nasumičnim odabirom.

Lista za registraciju za termin biće otvorena 07.05.2024. od 09 časova, do 14.05.2024. do 15 časova. Među svim registrovanima, kompjuterski generator nasumično odlučuje ko će dobiti termin. Procedura žrijebanja se sprovodi pod nadzorom Ministarstva vanjskih poslova u Berlinu. Nakon toga će lica koja su dobila termin u okviru procesa nasumičnog odabira, biti informisana krajem mjesec od strane Ambasade o terminu za predaju zahtjeva za vizu.

Prijave kojima nije dodijeljen termin biće poništene. Za učešće na izvlačenju za dodjelu termina u narednom periodu, potrebno je da se ponovo registrujete.

Višestruke registracije su isključene. Naknade promjene podataka u vezi sa registracijom nijesu moguće. Proslijeđivanje termina na druge osobe nije dozvoljeno. Uključivanje treće strane (npr. jedne agencije) nije neophodno i ne donosi nikakvu prednost. Molimo Vas da se sami registrujete u miru  i obratite pažnju na tačan unos Vaših podataka.

Termini za podnošenje zahtjeva za vizu prema „Odredbi za Zapadni Balkan“ se mogu dobiti samo na ovaj način. Diplomatsko predstavništvo ne dodjeljuje posebne termine. S tim u vezi molimo da ne šaljete upite u vezi sa navedenim.

Upiti u vezi sa statusom viznog zahtjeva nažalost ne mogu biti obrađeni. U međuvremenu već možete pripremiti dokumentaciju koja je potrebna za podnošenje zahtjeva za vizu: podnošenje zahtjeva je moguće samo uz potpunu dokumentaciju.

Ulazak u Vizno odjeljenje uz potvrdu o terminu će biti dozvoljen samo ukoliko su lični podaci u pasošu podnosioca zahtjeva  u potpunosti istovjetni sa podacima unesenim u registraciji termina. 

Više informacija možete pronaći ovdje.

Ako posjedujete kvalifikovano profesionalno ili akademsko obrazovanje, možete se prijaviti za nostrifikaciju / priznavanje vaše kvalifikacije u Njemačkoj. Za priznate struče kadrove ukinuta su ograničenja putovanja. Pored toga, u ovim slučajevima gotovo da nema vremena čekanja. Koristite ovaj način ukoliko ispunjavate preduslove!

Dodatni sardžaji

Termin možete jedino zakazati preko našeg sistema.

Sistem za zakazivanje termina

Početak stranice