Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Izmjene važenja propisa o zapošljavanju za zemlje Zapadnog Balkana

Construction team on site

Construction team on site, © colourbox.de

Članak

1. januara 2021. u Njemačkoj stupa na snagu propis koji se nastavlja na već postojeći važeći takozvana "Odredba za Zapadni Balkan". Na taj način je Savezna vlada stvorila privilegovan pristup njemačkom tržištu rada za građane Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, sjeverne Makedonije i Srbije i nakon 2020. godine. Ovo se i dalje odnosi na bilo koju vrstu zapošljavanja - bez obzira na to da li je kvalifikacija profesije u Njemačkoj priznata ili nije.

Preduslov za dodjelu vize je i dalje saglasnost/dozvola Savezne agencije za zapošljavanje. Do 25.000 odobrenja za zaposlenje u Njemačkoj je zakonski u kalendarskoj godini moguće. Taj broj otprilike odgovara broju viza u ovoj kategoriji izdatih u 2019. godini.

Regulativa Zapadnog Balkana 2021. do 2023.
Regulativa Zapadnog Balkana 2021. do 2023.© Auswärtiges Amt / Illustration: Doro Spiro

Nastavak ovog propisa primjenjivaće se do kraja 2023. godine. Podnošenje zahtjeva prvi put je moguće isključivo  kod nadležnog njemačkog diplomatskog predstavništva /njemačkoj ambasadi u jednoj od šest pomenutih zemalja. To znači da samo podnosioci zahtjeva koji imaju uobičajeno prebivalište/stalni boravak u nekoj od ovih zemalja imaju pravo da podnesu zahtjev. Kao i do sada, Federalna agencija za zapošljavanje može dati svoj pristanak za zaposlenje samo ako podnosilac zahtjeva za vizu 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva nije imao primanja prema Zakonu o izdvajanjima (pomoći) za azilante.

Datumi za termin podnošenja zahtjeva za vize dodjeljivaće se odvojeno za svaki mjesec. Ranija, često duža vremena čekanja stoga više neće biti potrebna. Ako želite podnijeti zahtjev za vizu, morate unijeti željeni datum na internet stranici na odgovarajućem mjestu za zakazivanje termina u ambasadi, koji se ažurira svakog mjeseca. Postojeće registracije na listi čekanja za prethodni sastanak neće se uzimati u obzir. Spisak dokumentacije koju je neophodno priložiti prilikom aplikacije naći ćete ovdje. Apikacija za vizu nije moguća sa nepotpunom dokumentacijom. Stoga se prijavite za termin samo ako već imate pomenutu dokumentaciju.

Lista čekanja za registraciju termina za podnošenje zahtjeva za vizu radi zapošljavanja prema članu 26 stav 2 Uredbe o zapošljavanju („Odredba za Zapadni Balkan“) je zatvorena, jer je ispunjen kontigent termina za oktobar. 

Upiti u vezi sa statusom viznog zahtjeva nažalost ne mogu biti obrađeni. U međuvremenu već možete pripremiti dokumentaciju koja je potrebna za podnošenje zahtjeva za vizu: podnošenje zahtjeva je moguće samo uz potpunu dokumentaciju.

Ako posjedujete kvalifikovano profesionalno ili akademsko obrazovanje, možete se prijaviti za nostrifikaciju / priznavanje vaše kvalifikacije u Njemačkoj. Za priznate struče kadrove ukinuta su ograničenja putovanja. Pored toga, u ovim slučajevima gotovo da nema vremena čekanja. Koristite ovaj način ukoliko ispunjavate preduslove!

Početak stranice