Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Važna napomena

Članak

Na osnovu pogrešnih špekulacija, Ambasada SR Njemačke eksplicitno ukazuje da za 01.01.2019. nisu predviđene nikakve zakonske izmjene po pitanju useljavanja u Njemačku. Crnogorskim državljanima, koji namjeravaju da zasnuju radni odnos u Njemačku, i dalje je potrebna radna viza prije odlaska u Njemačku.

Važeća pravila za vize i ulazak u Njemačku možete naći na našoj internet stranici.

Početak stranice