Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Šengen viza

Članak

Za kratkoročni boravak do najviše 90 dana

Šengen - viza dozvoljava boravak do maksimalno 90 dana u toku 180 dana u šengenskom prostoru.
U svojstvu njemačkog diplomatskog predstavništva mi smo nadležni, ukoliko je Njemačka Vaša glavna destinacija


Pripremiti zahtjev

Vaš zahtjev pripremite u sljedećim koracima / fazama:

 • Popunite Vaš zahtjev
 • Pripremite i priložite prateću dokumentaciju za apliciranje za vizu. Nedostajući dokumenti ili dokazi mogu imati za posljedicu odbijanje Vašeg zahtjeva. Za Vas smo, zavisno od svrhe putovanja, sastavili odgovarajuću kontrolnu listu (čeklistu):
  Čeklista: turizam
  Čeklista: posjeta
  Čeklista: poslovna putovanja
  Čeklista: medicinske terapije
 • Zakažite termin, kako biste dobili termin za predavanje zahtjeva za vizu. Zahtjev za vizu možete predati najranije 3 mjeseca prije planiranog putovanja.

Važne napomene:
Molimo da bez prethodnog traženja ili obraćanja od strane Ambasade ne dostavljate viznom odjeljenju Ambasade bilo kakvu dokumentaciju - a naročito ne prije predavanja Vašeg zahtjeva za vizu. Takvu dokumentaciju nije moguće čuvati ili/i istoj odrediti pripadnost. Molimo da uvijek donesete kompletnu dokumentaciju na Vaš zakazani termin.

Predavanje zahtjeva

Kako biste predali svoj zahtjev, molimo da se lično pojavite u Ambasadi na zakazani termin. Na tom terminu predajete Vašu u potpunosti kompletiranu dokumentaciju za traženje vize, plaćate taksu za vizu i odgovarate na pitanja u vezi sa Vašim planiranim putovanjem. Pored toga, tom prilikom će biti uzeti Vaše biometrijske fotografije i otisci prstiju.

Za vrijeme obrade

Njemačko diplomatsko predstavništvo provjerava i odlučuje o Vašem zahtjevu. Da bi to bilo moguće, provjerava se da li Vaša aplikacija ispunjava zakonske uslove. Provjera u pravilu može potrajati i do 15 dana, na osnovu EU Direktive o obradi. Molimo Vas da imate razumijevanja da na pitanja u vezi sa statusom obrade u toku same obrade u osnovi nije moguće odgovoriti. Poslije toga je pravilo: Moguće je na pitanja u vezi sa zahtjevom  podnosioca  isključivo njemu lično odgovoriti, njegovom pravnom zastupniku ili  zastupniku koji posjeduje pismenu punomoć podnosioca zahtjeva.

Vraćanje putne isprave

Nakon što Ambasada donese odluku u vezi sa Vašim zahtjevom, dobićete termin za preuzimanje pasoša u toku radnog vremena Ambasade.
U principu Vaš pasoš lično preuzimate. Ukoliko niste u mogućnosti, Vaš pasoš može preuzeti Vaš zastupnik sa Vašim računom (potvrda da ste predali zahtjev) i punomoćjem ovjerenim od strane notara.
Ukoliko je Vaš zahtjev odbijen: Razlozi za to mogu biti različiti. Razloge  za odbijanje ćemo Vam obrazložiti u obavještenju o odbijanju Vašeg zahtjeva. Imate takođe mogućnost da ponovite Vaš zahtjev uz potpunu, vjerodostojnu i dokumentaciju koju je moguće  provjeriti. 

Srećan put ! Napomene za imaoce vize

Ako su sve informacije na naljepnici za vize tačne, za Vaše putovanje nema više prepreka. Provjerite to čim dobijete pasoš u ruke. Molimo da nas odmah obavijestite, ukoliko ste primjetili grešku, kako bismo Vam mogli izdati novu vizu/naljepnicu za vizu.

Viza će Vam pokazati Vaše puno ime i prezime, broj pasoša i fotografiju. Rok važnosti vize je naznačen. To je vremenski okvir u kojem se može provesti putovanje. Osim toga, može se vidjeti i broj dana boravka. Ovo je maksimalan broj dana koje možete provesti u području Šengena tokom perioda važenja. Želimo dodatno da vam damo neku fleksibilnost na Vašem putovanju: Da biste mogli da odložite svoje datume putovanja na zahtjev, validnost vaše vize je po pravilu 15 dana duži od broja dana boravka.

Dodjeljivanje Šengen - vize ne opravdava pravo na ulaz.

Konačnu odluka donijeće granična policija o kontroli ulaza u šengensku zonu. Takođe je moguće da granična policija zatraži od Vas da pokažete dokumenta koja informišu o Vašim finansijskim sredstvima, trajanju i svrsi Vašeg boravka, kao i zdravstveno osiguranje. Zbog toga na Vaše putovanje trebate ponijeti i niz Vaših dokumenata koji su traženi za  vizu (uključujući i poziv iz Njemačke, rezervaciju hotela, putničko zdravstveno osiguranje).


Početak stranice