Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Nacionalne vize

10.12.2020 - Članak

Dugoročni boravak (više od 90 dana, npr. za studiranje, rad ili spajanje porodice)

Pässe mit verschiedenen Visa
Pässe mit verschiedenen Visa © Colourbox

Nacionalna viza je ulazna viza za dugoročni boravak za određenu svrhu putovanja. Obično se odobrava u trajanju od 90 dana, a u nekim slučajevima do jedne godine. Nakon ulaska u Njemačku, obično je  neophodno zatražiti boravišnu dozvolu za boravak u Njemačkoj.

Priprema zahtjeva za vizu

Trebali bi početi pripremati svoju prijavu za izdavanje vize čim budete imali planove za dugoročni boravak u Njemačkoj. Cjelokupni vizni proces može trajati nekoliko mjeseci.

Vaš zahtjev za izdavanje vize pripremite u sljedeća tri koraka:


Molimo da popunite zahtjev za vizu (dostupan i u PDF-u) i formular o saglasnosti, svaki u dva primjerka, potpisano donesite na Vaš zakazani termin.


Molimo da sastavite prateću dokumentaciju za traženje vize. Nedostatak dokumenata ili dokaza može dovesti do odbijanja Vašeg zahtjeva za vizu. U zavisnosti od svrhe putovanja, napravili smo odgovarajuću listu za provjeru pripremljene dokumentacije (Čeklista) za Vas:


Za rad u Njemačkoj

Zakon o doseljavanju stručne radne snage

Informator: viza po osnovu zaposlenja

Čeklista: plava karta EU 

Čeklista: stručne kadrove sa akademskim obrazovanjem

Čeklista: stručne kadrove sa srednjim stručnim obrazovanjem

Čeklista: zaposlenje

Čeklista: samostalna privredna djelatnost

Čeklista: medicinska zanimanja

Čeklista: pomoćno osoblje u njegovateljstvu

Čeklista: au-pair (bebisiterka)

Čeklista: traženje zaposlenja


Za spajanje porodice


Čeklista: spajanje porodice

Čeklista: spajanje djece sa roditeljima

Čeklista: spajanje spajanje roditelja sa maloljetnim djetetim, njemakički državlajnin


Ostalo

Čeklista: studiranje

Čeklista: studiranje (doktorat)

Čeklista: kurs njemačkog jezika

Čeklista: pohađanje škole u Njemačkoj

Čeklista: nostrifikacija inostranih diploma

Čeklista: obuk/praksa za zanatske struke

  • Molimo da zakažete termin kako biste predali Vaš zahtjev za vizu

Važna napomena:
Molimo da bez prethodnog traženja ili obraćanja od strane Ambasade ne dostavljate viznom odjeljenju Ambasade bilo kakvu dokumentaciju - a naročito ne prije predavanja Vašeg zahtjeva za vizu. Takvu dokumentaciju nije moguće čuvati ili/i istoj odrediti pripadnost. Molimo da uvijek donesete kompletnu dokumentaciju na Vaš zakazani termin.

Predavanje zahtjeva

Kako biste predali svoj zahtjev, molimo da se lično pojavite u Ambasadi na zakazani termin. Na tom terminu predajete Vašu u potpunosti kompletiranu dokumentaciju za traženje vize, plaćate taksu za vizu i odgovarate na pitanja u vezi sa Vašim planiranim putovanjem. Pored toga, tom prilikom će biti uzeti Vaše biometrijske fotografije i otisci prstiju.

U toku obrade

Njemačko diplomatsko predstavništvo provjerava i odlučuje o Vašem zahtjevu. Da bi to bilo moguće, provjerava se da li Vaša aplikacija ispunjava zakonske uslove. Provjera obično traje do tri mjececa, zavisno od svrhe putovanja, a u nekim slučajevim i duže.

Njemačka ambasada će Vas kontaktitrati, čim bude odlučeno o Vašem zahtjevu.

Molimo Vas da imate razumijevanja da na pitanja u vezi sa statusom obrade u toku same obrade u osnovi nije moguće odgovoriti. Poslije toga je pravilo: Moguće je na pitanja u vezi sa zahtjevom  podnosioca  isključivo njemu lično odgovoriti, njegovom pravnom zastupniku ili  zastupniku koji posjeduje pismenu punomoć podnosioca zahtjeva.

Vraćanje putne isprave

Nakon što Ambasada donese odluku u vezi sa Vašim zahtjevom, Vi možete Vaš pasoš radnim danima od 08:30 i 09:00 časova u viznom odjelenju preuzeti.
U principu Vaš pasoš lično preuzimate. Ukoliko niste u mogućnosti, Vaš pasoš može preuzeti Vaš zastupnik sa Vašim računom (potvrda da ste predali zahtjev).

Ukoliko je Vaš zahtjev odbijen: Razlozi za to mogu biti različiti. Razloge  za odbijanje ćemo Vam obrazložiti u obavještenju o odbijanju Vašeg zahtjeva. Imate takođe mogućnost da ponovite Vaš zahtjev uz potpunu, vjerodostojnu i dokumentaciju koju je moguće  provjeriti. 

Srećan put ! Napomene za imaoce vize

Ako su sve informacije na naljepnici za vize tačne, za Vaše putovanje nema više prepreka. Provjerite to čim dobijete pasoš u ruke. Molimo da nas odmah obavijestite, ukoliko ste primjetili grešku, kako bismo Vam mogli izdati novu vizu/naljepnicu za vizu.

Viza će Vam pokazati Vaše puno ime i prezime, broj pasoša i fotografiju.

Naveden je broj dana  dozvoljenog boravka i važenja Vaše vize, dakle vrijeme važenje vize dok ne uzmete boravišnu dozvolu u Njemačkoj.

Iz tog razloga,  nemojte zaboraviti da se neposredno po dolasku u Njemačku registrujete u kancelariji za strance kako biste dobili termin za prijavu boravka u Njemačkoj  (Einwohnermeldeamt /Ausländerbehörde)

Uz ulaznu vizu koju dobijete od Ambasade možete putovati unutar šengenskog prostora.

Početak stranice