Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Nacionalne vize

Pasoš sa različitim vizama

Pasoš sa različitim vizama, © Colourbox

Članak

Dugoročni boravak (više od 90 dana, npr. za studiranje, rad ili spajanje porodice)

Važna napomena: molimo da se prilikom predavanja zahtjeva za vizu uvjerite da je sva tražena dokumetacija za zahtjev za vizu potpuna, da dokumenta predate odvojeno i da papire ni u kom slučaju ne spajate heftalicom ili da ih predajete upakovane u providnim folijama.


Nacionalna viza je ulazna viza za dugoročni boravak za određenu svrhu putovanja. Obično se odobrava u trajanju od 90 dana, a u nekim slučajevima do jedne godine. Nakon ulaska u Njemačku, obično je  neophodno zatražiti boravišnu dozvolu za boravak u Njemačkoj.

Priprema zahtjeva za vizu

Trebali bi početi pripremati svoju prijavu za izdavanje vize čim budete imali planove za dugoročni boravak u Njemačkoj. Cjelokupni vizni proces može trajati nekoliko mjeseci.

Vaš zahtjev za izdavanje vize pripremite u sljedeća tri koraka:


Molimo da popunite zahtjev za vizu (dostupan i u PDF-u) i formular o saglasnosti, svaki u dva primjerka, potpisano donesite na Vaš zakazani termin.


Molimo da sastavite prateću dokumentaciju za traženje vize. Nedostatak dokumenata ili dokaza može dovesti do odbijanja Vašeg zahtjeva za vizu. U zavisnosti od svrhe putovanja, napravili smo odgovarajuću listu za provjeru pripremljene dokumentacije (Čeklista) za Vas:


Za rad u Njemačkoj

Informator - dokaz o poznavanju njemačkog jezika u proceduri za dobijanje vize

Informator za vizu za stručne kadrove sa završenim akademskim obrazovanjem - Plava karta EU

Informator za vizu za stručne kadrove sa završenim akademskim obrazovanjem

Informator za vizu za kadrove sa srednjim stručnim obrazovanjem

Informator za vizu za IT- specijaliste sa radim iskustvom

Informator za vizu za zaposlenje na osnovu regulative za Zapadni balkan

Informator za vizu za samostalnu privrednu djelatnost

Informator za vizu za medicinska zanimanja

Informator za vizu za zapošljavanje sa djelimično priznatim stručnim obrazovanjem za određenu struku/zanimanje/zanat

Informator za vizu za au-pair djelatnosti​​​​​​​

Informator za vizu za kuvare specijaliteta

Informator za vizu za profesionalne vozače


Za spajanje porodice


Informator za vizu po osnovu spajanja bračnih partnera, sklapanja braka

Informator za vizu za spajanje maloljetnog djeteta sa roditeljem,
odnosno starateljom koji živi u Njemačkoj

Informator za vizu za spajanje sa njemačkim djetetom

Informator za vizu po osnovu spajanja ostalih članova porodice

Informator - dokaz o poznavanju njemačkog jezika u proceduri za dobijanje vize


Ostalo

Informator za vizu za traženje ranog mjesta za stručno osposobljavanje

Informator za vizu za stručno osposobljavanje

Informator za vizu za boravak u svrhu istraživačkog rada

Informator za vizu za studiranje

Informator za vizu za studiranje (doktorat)

Informator za vizu pohađanje škole u Njemačkoj

Informator za vizu za obavljanje volonterskih aktivnosti

  • Molimo da zakažete termin kako biste predali Vaš zahtjev za vizu

Važna napomena:
Molimo da bez prethodnog traženja ili obraćanja od strane Ambasade ne dostavljate viznom odjeljenju Ambasade bilo kakvu dokumentaciju - a naročito ne prije predavanja Vašeg zahtjeva za vizu. Takvu dokumentaciju nije moguće čuvati ili/i istoj odrediti pripadnost. Molimo da uvijek donesete kompletnu dokumentaciju na Vaš zakazani termin.

Predavanje zahtjeva

Kako biste predali svoj zahtjev, molimo da se lično pojavite u Ambasadi na zakazani termin. Na tom terminu predajete Vašu u potpunosti kompletiranu dokumentaciju za traženje vize, plaćate taksu za vizu i odgovarate na pitanja u vezi sa Vašim planiranim putovanjem. Pored toga, tom prilikom će biti uzeti Vaše biometrijske fotografije i otisci prstiju.

U toku obrade

Njemačko diplomatsko predstavništvo provjerava i odlučuje o Vašem zahtjevu. Da bi to bilo moguće, provjerava se da li Vaša aplikacija ispunjava zakonske uslove. Provjera obično traje do tri mjececa, zavisno od svrhe putovanja, a u nekim slučajevim i duže.

Njemačka ambasada će Vas kontaktitrati, čim bude odlučeno o Vašem zahtjevu.

Molimo Vas da imate razumijevanja da na pitanja u vezi sa statusom obrade u toku same obrade u osnovi nije moguće odgovoriti. Poslije toga je pravilo: Moguće je na pitanja u vezi sa zahtjevom  podnosioca  isključivo njemu lično odgovoriti, njegovom pravnom zastupniku ili  zastupniku koji posjeduje pismenu punomoć podnosioca zahtjeva.

Vraćanje putne isprave

Preuzimanje pasoša se vrši svakog utorka od 14:30 do 15:00 časova u kancelariji za vize Ambasade. Molimo sa sobom ponesite račun/potvrdu o preuzimanju koju ste dobili prilikom podnošenja prijave.

Nakon što dobijete pasoš za vizu, odmah provjerite da li viza sadrži greške. Ako je to slučaj, odmah kontaktirajte ured za vize.

Srećan put ! Napomene za imaoce vize

Ako su sve informacije na naljepnici za vize tačne, za Vaše putovanje nema više prepreka. Provjerite to čim dobijete pasoš u ruke. Molimo da nas odmah obavijestite, ukoliko ste primjetili grešku, kako bismo Vam mogli izdati novu vizu/naljepnicu za vizu.

Viza će Vam pokazati Vaše puno ime i prezime, broj pasoša i fotografiju.

Naveden je broj dana  dozvoljenog boravka i važenja Vaše vize, dakle vrijeme važenje vize dok ne uzmete boravišnu dozvolu u Njemačkoj.

Iz tog razloga,  nemojte zaboraviti da se neposredno po dolasku u Njemačku registrujete u kancelariji za strance kako biste dobili termin za prijavu boravka u Njemačkoj  (Einwohnermeldeamt /Ausländerbehörde)

Uz ulaznu vizu koju dobijete od Ambasade možete putovati unutar šengenskog prostora.

Početak stranice