Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

 Izjava o zaštiti podataka za Fejsbuk stranicu

08.06.2022 - Članak

Ovde ćete naći informacije vezane za zaštitu podataka prilikom posjete naše Fejsbuk stranice.

Vlasnik fan stranice

Ambasada Savezne Republike Njemačke u Podgorici

Hercegovačka 10

81000 Podgorica

Kontakt formular

Informacije o fan stranici

Za informativne usluge koje se ovdje nude, Ambasada koristi usluge Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, koja upravlja Facebook platformom.

Ambasada ukazuje na to da ovu Facebook stranicu i njene funkcije koristite na sopstvenu odgovornost. Ovo se posebno odnosi na korišćenje interaktivnih funkcija (npr. ostavljanje komentara, dijeljenje, ocjenjivanje).

Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova za obradu podataka nakon interakcije sa sadržajima Facebook fan stranice Ambasade od strane korisnika je član 6. stav 1. tačka e Opšte uredbe o zaštiti podataka (DSGVO) u vezi s članom 3. Saveznog zakona o zaštiti podataka (BDSG) i u slučaju da su korisnici dali svoj pristanak, član 6, stav 1, tačka a DSGVO.

Svrha obrade podataka

Facebook stranica Ambasade je neophodna za pružanje informacija o Saveznoj Republici Njemačkoj u inostranstvu. Obrada Vaših podataka prilikom vaše posjete stranici služi u te svrhe.

Ovo je obrada podataka u javnom interesu u smislu člana 6. stav 1. tačka e GDPR. Prema članu 1, stav 2, četvrta alineja Zakona o službi u inostranstvu (GAD), jedan od zadataka službe vanjskih poslova je pružanje informacija o Saveznoj Republici Njemačkoj u inostranstvu. Služba za inostranstvo sastoji se od službe za inostranstvo (centrala) i misija u inostranstvu (§ 2 GAD). Diplomatska predstavništva na svojim Facebook stranicama daju informacije o Saveznoj Republici Njemačkoj.

Statističke studije pokazuju da upotreba medija i informacijsko ponašanje doživljava promjene širom svijeta. Sve više ljudi dobija sve manje informacija o svakodnevnim događajima iz “klasičnih” informacionih kanala kao što su dnevne novine ili televizijski kanali. Umjesto toga, mediji koji djeluju isključivo ili barem djelimično na internetu, prije svega platformama društvenih medija, služe za informisanje. Ambasada slijedi svojim radom na polju odnosa s javnošću između ostalog, cilj da dosegne što veći broj stanovništva i pruži informacije u okviru zakonskog ovlašćenja.

Ministarstvo vanjskih poslova i njegova diplomatska predstavništva koriste Facebook pored ostalih bitnih medijskih kanala. Više informacija o našoj ponudi možete pronaći ovdje.

 

Obrada ličnih podataka pomoću Mete

Kada posjetite ovu Facebook stranicu, Meta između ostalog snima Vašu IP adresu kao i druge informacije koje su skladištene na Vašem računaru u obliku kolačića. Ove informacije se koriste kako bi se Ambasadi, kao operateru Facebook stranica, pružile anonimne statističke informacije o korišćenju Facebook stranice. Više informacija o tome Facebook pruža ovdje.  

Podatke prikupljene o Vama u ovom kontekstu će obraditi Meta Platforms Ireland Ltd. i po potrebi prenijeti u zemlje van Evropske unije. Meta opisuje u svojim smjernicama za korišćenje podataka koje informacije Meta prima i kako se one koriste. Tamo ćete takođe pronaći informacije o mogućnostima kontaktiranja Mete, kao i o mogućnostima  podešavanja za postavljanje reklama. Smjernice za korišćenje podataka dostupne su na ovdje. Kompletne smjernicama za korišćenje podataka Facebooka možete pronaći ovdje.

Kada pristupite Facebook stranici, IP adresa koja je dodijeljena Vašem uređaju se prenosi na Metu. Prema podacima Mete, ova IP adresa je anonimna. Meta također čuva informacije o krajnjim uređajima svojih korisnika (npr. u okviru funkcije "obavještenje o registraciji"); ako je potrebno, Meta može dodijeliti IP adrese pojedinačnim korisnicima.

Ako ste trenutno prijavljeni na Facebook kao korisnik, na Vašem uređaju će biti kolačić s Vašim Facebook ID-om. Ovo omogućava Meti da shvati da ste posjetili ovu stranicu i kako ste je koristili. Ovo se odnosi i na sve ostale Facebook stranice. Pomoću Facebook dugmadi koja su integrisana na internet stranice moguće je da Meta snimi Vaše posjete ovim internet stranicama i da ih dodijeli Vašem Facebook profilu. Na osnovu ovih podataka moguće je ponuditi sadržaj ili reklamu koja je prilagođena Vama.

Ako to želite izbjeći, trebali biste se odjaviti sa Facebook-a ili deaktivirati funkciju "zapamti me", obrisati kolačiće na svom uređaju i izaći i ponovo pokrenuti pretraživač. Na taj način se mogu izbrisati Facebook informacije koje vas direktno identifikuju. Ovo Vam omogućava da koristite Facebook fan stranicu bez otkrivanja Vašeg Facebook ID-a. Ako pristupite interaktivnim funkcijama stranice (lajkujte, komentarišete, dijelite, vijesti, itd.), pojavljuje se maska za prijavu na Facebook. Nakon što se prijavite, bit ćete ponovo prepoznati kao korisnik od strane Facebooka. Informacije o tome kako upravljati ili izbrisati postojeće informacije o Vama možete pronaći na ovim Facebook stranicama za podršku.

Prema vlastitim izjavama, Meta čuva podatke sve dok više ne budu potrebni za pružanje usluga i Facebook proizvoda ili dok se korisnički račun ne izbriše, zavisno od toga šta nastupi prije. Ovo zavisi od okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, posebno zavisi od prirode podataka, zašto se prikupljaju i obrađuju i relevantnih zakonskih ili operativnih potreba za skladištenjem. Više informacija o skladištenju podataka možete pronaći ovdje.

Uvid u Facebook stranice (Insights)

U svojim tzv. uvidima na sajt, Meta obrađuje niz ličnih podataka posjetilaca sajta za sopstvene potrebe. Obrada se odvija bez obzira na to da li su posjetioci stranice registrovani na Facebook platformi ili ne i da li su posjetioci stranice članovi Facebook mreže. Korisnici koji pristupaju Facebook stranicama bez registracije ili prijavljivanja na Facebook takođe mogu koristiti kolačić koji je postavio Facebook kako bi uticali na obim obrade podataka. Više informacija o Facebook kolačićima možete pronaći ovdje.

Kod uvida u stranicu radi se o skupnim statistikama koje su izrađene na osnovu određenih "događaja" koje evidentiraju Meta-serveri kada ljudi stupaju u interakciju sa stranicama i sadržajem povezanim s njima. Sami operateri sajta nemaju pristup ličnim podacima koji se obrađuju u okviru „događaja“, već samo sažetim, anonimnim uvidima na sajt. Više informacija možete pronaći ovdje.

Prava dotične osobe

Ako lične podatke obrađuju korisnici, onda imaju u skladu s Opštom uredbom EU o zaštiti podataka pravo na informacije, ispravke, prigovore, prenosivost i brisanje podataka. Meta Platforms Ireland Ltd. se obavezao da će u skladu sa Dodatkom o uvidima u stranicu odgovoriti na zahtjeve dotičnog nositelja podataka u skladu sa Facebookovim obavezama prema Dodatku o uvidima u stranicu (dostupno ovdje).

Upiti korisnika o obradi podataka prilikom posjete Facebook fan stranici mi prosljeđujemo Meti prema Dodatku o uvidu u stranice. Korisnici mogu saznati više o svojim pravima kao nositelja podataka na ovom linku.

Alternativni bezuslovni pristup informacijama

Alternativno, možete pristupiti informacijama putem Facebook fan stranice na našoj internet stranici www.podgorica.diplo.de  i www.diplo.de.

Dalja obrada ličnih podataka

Kao pružalac informacionih usluge, Ambasada mimo toga ne prikuplja niti obrađuje nikakve podatke o Vašem korišćenju naše usluge.

Informacije o zaštiti podataka

Trenutno važeću verziju ove izjave o zaštiti podataka možete pronaći pod stavkom "Zaštita podataka" na našoj Facebook stranici.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa informacijama koje nudimo, možete kontaktirati Ambasadu putem našeg kontakt obrasca.

Informacije o Facebooku i drugim društvenim mrežama kao i kako možete zaštititi svoje podatke takođe možete pronaći na internet stranici Savezne kancelarije za sigurnost informacija (BSI).

 

Početak stranice