Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

В'їзд громадян України до Німеччини / Entry for Ukrainian nationals to Germany

Einreise nach Deutschland für UKR Staatsbürger

Einreise nach Deutschland für UKR Staatsbürger, © picture alliance/dpa | Jonas Walzberg

24.03.2022 - Artikel

Тут ви знайдете інформацію про варіанти в’їзду громадян України до Німеччини. / Here you will find information about entry options for Ukrainian nationals to Germany.

Інформація для біженців з України

Через війну в Україні тимчасовий захист у Німеччині наразі на два роки можуть отримати такі категорії громадян:

  • громадяни України, які перебували в Україні до 24.02.2022 року, а також найближчі члени їхньої родини;
  • особи без громадянства й громадяни інших країн, які до 24.02.2022 року мали в Україні міжнародний або рівноцінний національний статус біженця та національний захист, а також найближчі члени їхніх родин;
  • особи без громадянства й громадяни інших країн, які можуть надати документальні докази того, що до 24.02.2022 року вони легально перебували в Україні на основі виданої за українським законодавством посвідки про право на постійне проживання, та які не можуть безпечно й на постійній основі повернутися до країни чи регіону свого походження;
  • громадяни інших країн, якщо вони можуть довести, що станом на 24.02.2022 року вони перебували в Україні на легальних засадах і не лише з метою короткостроково перебування, та які не можуть безпечно й на постійній основі повернутися до країни чи регіону свого походження.

Клопотання на отримання посвідки про право перебування з метою тимчасового захисту можна подати після прибуття до Німеччини до відомства у справах іноземних громадян за місцем проживання або тимчасового перебування.

Візи для в’їзду до Німеччини для біженців з України

Особи, які станом на 24.02.2022 року перебували в Україні, можуть зараз в’їжджати до Німеччини без візи і перебувати в Німеччині.

Громадяни України з біометричним паспортом мають можливість безвізового в’їзду до Німеччини. Зараз право на безвізовий в’їзд до Німеччини і перебування там мають також громадяни України без біометричного паспорту. Це поширюється також на ті випадки, коли вони 24.02.2022 року тимчасово знаходилися за межами України, але станом на 24.02.2022 року мали місце постійного проживання або переважно перебували на території України. Це стосується також біженців, визнаних в Україні в рамках Женевської Конвенції про статус біженців, а також осіб, які знаходяться в Україні під міжнародним або еквівалентним національним захистом.

Громадяни третіх країн, які перебували в Україні станом на 24.02.2022 року, також мають наразі можливість в’їжджати до Німеччини і знаходитися там без візи.

Ці положення мають поки що чинність до 23.05.2022 року.

Громадянам третіх країн, які постійно проживають в Україні на основі української посвідки про право перебування, а також членам їхніх родин з громадянством України, які станом на 24.02.2022 перебували за межами України, рекомендується звертатися до візового відділу індивідуально.

Інші питання та відповіді щодо в'їзду з України Ви знайдете за цим посиланням: https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-uaInformation for persons from Ukraine seeking protection

As a result of the war in Ukraine, the following people may receive temporary protection in Germany for an initial period of two years:

  • Ukrainian nationals residing in Ukraine prior to 24 February 2022, and their immediate family members;
  • Stateless persons and non-Ukrainian nationals with international or equivalent national protection in Ukraine prior to 24 February 2022, and their immediate family members;
  • Stateless persons and non-Ukrainian nationals who can prove that they were legally resident in Ukraine prior to 24 February 2022 on the basis of a valid unrestricted residence permit issued under Ukrainian law and who are not in a position to return safely and permanently to their country or region of origin; and
  • Non-Ukrainian nationals, if they can prove that they were legally resident in and not just temporarily visiting Ukraine on 24 February 2022 and who are not in a position to return safely and permanently to their country or region of origin.

An application for a residence permit for temporary protection can be submitted to the foreigners authority of the place of residence or whereabouts following arrival in Germany.


Visa for entering Germany for persons from Ukraine seeking protection

Persons who were in Ukraine on 24 February 2022 can currently enter Germany without a visa and stay in Germany.

Ukrainian nationals holding a biometric passport can enter Germany without a visa. However, Ukrainian nationals who do not have a biometric passport can also enter Germany without a visa at present and stay there. This also applies if they were temporarily not in Ukraine on 24 February 2022 but had their place of residence or habitual abode there on 24 February 2022. The same applies to persons recognised as refugees in Ukraine under the Geneva Convention relating to the Status of Refugees and to those who enjoy international or equivalent national protection in Ukraine.

Nationals of third countries who were in Ukraine on 24 February 2022 can also currently enter Germany without a visa and stay in Germany.

This regulation will initially be in force until 23 May 2022.

Third-country nationals resident in Ukraine on the basis of a Ukrainian residence permit and whose family members are Ukrainian nationals, but who were not in Ukraine on 24 February 2022, are advised to contact the visa Office.

You can find more questions and answers on entering Germany from Ukraine on this website: https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ua

nach oben