Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Njemačke institucije u Crnoj Gori

Članak

dodatni sardžaji

Opis

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ)

Telefon

+382 (0) 20 208 010

Faks

+382 (0) 20 208 011

Poštanska adresa

Nikča od Rovina 27, 81000 Podgorica

E-mail

giz-montenegro@giz.de

Opis

Kreditna banka za rekonstrukciju (KfW)

Telefon

+382 (0) 20 228 170

Faks

+382 (0) 20 228 170

Poštanska adresa

Džordža Vašingtona 23, 81000 Podgorica

E-mail

kfw.podgorica@kfw.de

Opis

Fondacija Konrad Adenauer (KAS)

Telefon

+382 (0) 20 246 215

Faks

+382 (0) 20 246 215

Poštanska adresa

Moskovska 19, 81000 Podgorica

E-mail

kascg@t-com.me

Opis

HELP

Telefon

+382 (0) 20 602 040

Faks

+382 (0) 20 602 040

Poštanska adresa

Oktobarske Revolucije 122/III, 81000 Podgorica

E-mail

helphelp@t-com.me