Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Obaveza karantina i prijavljivanja u Njemačkoj

Reisende vor Corona-Testcenter am Flughafen

Kostenlose Corona Tests an deutschen Flughäfen., © dpa / Sven Simon

09.11.2020 - Članak

Ukoliko iz Crne Gore putujete u SR Njemačku, generalno ste u obavezi da idete u karantin, a istovremeno imate obavezu da Vaš dolazak prijavite nadležnom zavodu za javno zdravlje u Vašem trenutnom mjestu boravka/mjestu stalnog boravka (Gesundheitsamt). Kršenje mjera karantina biće sankcionisano novčanim kaznama do 25.000 eura. Opšte informacije o tome možete pronaći na sajtu Ministarstva zdravlja SR Njemačke u informatoru na engleskom jeziku.

Svaka njemačka Savezna pokrajina je donela na osnovu modela uredbe svoje sopstvene pravne odredbe. Tako da u pojedinim slučajevima može doći do različitih uredbi.

- Karantin znači, da je osoba koja je u poslednja 10 dana boravila u Crnoj Gori načelno obavezna, da se po povratku bez odlaganja uputi direktnim putem u svoj stan ili drugi prikladan smeštaj i da tamo boravi od svog dolaska neprekidno u periodu od 10 dana. Ta lica mogu najranije posle 5 dana nakon dolaska da se oslobode obaveznog kućnog karantina, ukoliko prikažu negativan rezultat testa, a ne spadaju u posebne slučajeve. Što se tiče izuzetaka od karantina i pitanja da li morate u karantin, ukoliko možete da predočite/imate urađen molekuarno-biološki test (PCR) iz Crne Gore, koji je najviše 48 časova prije Vašeg dolaska u Njemačku urađen, pitaćete za Vas nadležni zavod za javno zdravlje u mjestu boravka. Isto važi i za pitanja tranzita. Gjde možete da se testirate u Vašem trenutnom mjestu boravka/mjestu stalnog boravka u Nemačkoj, možete saznati preko telefona servisnog centra pod brojem 116 117.


- Obavezno prijavljivanje znači da se osoba koja je doputovala iz Crne Gore, ako ne postoji izuzetak, bez odlaganja mora javiti kod lokalnog nadležnog zavoda za javno zdravlje (Gesundheitsamt) i prijavi svoj dolazak. Pri prijavljivanju je neophodno ostaviti svoju adresu boravka u Njemačkoj. Od 08.11.2020. godine postoji mogućnost centralnog digitalnog prijavljivanja dolaska putem Internet stranice: www.einreiseanmeldung.de. Preferira se online prijavljivanje i u izuzetno rijetkim slučajevima je prihvatljivo pismeno prijavljivanje PDF / 230 KB . Dokaz o uspješnom prijavljivanju mora biti predočen prilikom ulaska u Njemačku. Ukoliko dođe do tehničkih problema, možete i na drugi način, u pisanoj formi da pošaljete informaciju o dolasku u zemlju (tzv. karta za iskrcavanje). Prevoznik (npr. avio-kompanija) je u obavezi da pre polaska na put proveri prijavu ulaska u zemlju, odnosno kartu za iskrcavanje.

Prije ulaska/puta u SR Njemačku se informišite kod zavoda za javno zdravlje (Gesundheitsamt) Vašeg planiranog mjesta boravka/stalnog boravka i pitajte koja pravila važe u tom gradu. Nadležni zavod za javno zdravlje Vašeg mjesta boravka možete naći ovdje.


Aktuelne informacije o ograničenjima ulaska i karantinu u SR Njemačkoj možete naći na ovoj stranici na engleskom jeziku.

Početak stranice