Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Informacije o podnošenju zahtjeva za vize, ulazak u Njemačku i propisi za karantin

14.08.2020 - Članak

1. Obrada vize

Zbog razvoja pandemije u Crnoj Gori, prijave za vize mogu se prihvatiti samo u hitnim iznimnim  slučajevima. Čim dođe do promjene u vezi sa tim, to će biti objavljeno na veb stranici ambasade Njemačke u Podgorici.

U slučajevima kada je ulaz moguć zbog izuzetnih propisa, putnici se mogu obratiti ambasadi u Podgorici putem kontakt obrasca / telefonskim putem na broj +382 (0) 20 441 000. Spisak izuzetaka za ulazak može se naći ispod ključne riječi nužne potrebe.

Vize se trenutno mogu izdati samo u sljedećim izuzetnim slučajevima:

- Zdravstveni radnici, zdravstveni istraživači i osoblje za njegu starih

- Osoblje u prevozu robe i ostalo osoblje u poslovima transporta

- sezonski radnici u poljoprivredi

- pomorci zbog tranzita do luke polaska broda ili aerodroma kako bi se vratili u treću zemlju

- privremena posjeta u sljedećim slučajevima:

- putovanje radi posjete članova porodice državljana trećih zemalja takozvane „osnovne porodice“ (tj. supružnika, registrovanih istopolnih partnera, maloljetne djece i roditelja maloljetne djece) Njemaca, državljana EU, državljana Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Švaicarske ili Velike Britanije ili državljana trećih zemalja sa postojećim pravom boravka u Njemačkoj. Može se putovati pojedinačno ili zajedno.  Državljani trećih zamalja sa važećim pravom na boravak u Njemačkoj moraju ispuniti još jedan kriterijum, a to je da su siti u posjedu dozvole za stalnim boravkom u Njemačkoj.

- samo iz nužnih porodičnih razloga (rođenja, vjenčanja, smrti / sahrana ili drugih posebnih iznimnih slučajeva u kojima postoji uvjerljiv porodični razlog):

Gostujući rođaci 1. i 2. stepena koji ne pripadaju „osnovnoj porodici“

- (tj. punoljetna djeca, roditelji punoljetne djece, braće i sestara i baka i djed), Njemaca, državljana EU, državljana Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Švajcarske ili Velike Britanije ili državljana trećih zemalja sa postojećim pravom boravka u Njemačkoj

- Posjeti partnera treće zemlje svom nevjenčanom partneru/ partneru istopolnih veza bez partnerske zajednice  u Njemačkoj. Pozvani partner mora biti njemački državljanin, drugi državljanin EU, državljanin Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Švajcarske ili Velike Britanije ili druge države sa stalnim boravkom u Njemačkoj.

Preduslov je da je odnos / partnerstvo dugoročan, tj. je dugoročna veza i oba partnera su se prethodno barem jednom lično susreli u Njemačkoj ili su donedavno živjeli zajedno sa zajedničkim prebivalištem u inostranstvu.

Kao dokaz moraju se donijeti odgovarajuća dokumenta:

Pismeni poziv osobe koja ima prebivalište u Njemačkoj (uključujući kopiju lične isprave), izjava oba partnera o vezi / za zajednički ulazak, kao i dokazi o prethodnim ličnim sastancima (naročito na osnovu pečata u pasošu  / avionske karte ili dokaz o zajedničkom prebivalištu u inostranstvu (npr. Potvrde o registraciji). Pored toga, moguća je dokumentacija na osnovu fotografija, komunikacija preko društvenih mreža, dopisivanja ili e-pošte.

- U slučaju ozbiljnih ličnih razloga:

Putovanja radi posjete nevjenčanih parova koji zajedno putuju iz inostranstva (npr. vjenčanje, bolest ili sahrana bliskih rođaka). Jedan od partnera mora biti Njemac ili državljanin ostalih EU-država.

- Diplomate, osoblje međunarodnih organizacija, vojno osoblje i humanitarni radnici u obavljanju svojih dužnosti

- Putnici u tranzitnom prometu

- Osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita ili zaštita iz drugih humanitarnih razloga, uključujući i nužne medicinske razloge

- Aplikacije za spajanje porodice. Ukoliko je ulazak na teritoriju Njemacku radi stalnog boravka moguc na osnovu jednog od ovdje navedenih izuzetaka, dozvoljeno je istovremeni zajednicki ulazak clanoca porodice (npr. istovremeno putovanje bračnog supružnika i maloljetne djece stručnog kadra)

- Prijave stručnih kadrova i visokokvalifikovanih radnika iz aplikacija sljedećih kategorija:

- Kvalifikovani radnici sa konkretom ponudom za posao u smislu zakonske odredbe (§§ 18 st. 3, 18a,  18b AufenthG/dozvole za boravak), što se dokazuje izjavom o zaposlenju

- Naučnici / istraživači (§18d AufenthG)

- Poslanstvo (§19c stav 1 u vezi sa  §10. Pravilnika o zapošljavanju) i ICT ograničeni na rukovodioce i specijaliste ( § § 19 stav 2, 19b Zakon o prebivalištu)

- rukovodeći službenici

- rukovodioci i specijalisti (§19c st. 1 u vezi sa § 3 Pravilnika o zapošljavanju)

- IT stručnjaci ( § 19c st.2 Zakon o prebivalištu u vezi sa   § 6 Pravilnika o zapošljavanju)

- Zapošljavanje u posebnom javnom interesu (član 19c, stav 3. Zakona o prebivalištu)

- Putnici radi poslovnih putovanja: Preduslov za ulazak u zemlju kao stručno osoblje  ili visoko kvalifikovan zaposleni je dokaz da morate biti prisutni u Njemačkoj, npr. podnošenjem ugovora o radu) i dokazivanjem da je zapošljavanje potrebno zbog ekonomskih razloga i da rad nije moguće odgoditi ili obavljati iz inostranstva (podnošenjem potvrde poslodavca / nalogodavca). Ekonomska potreba odnosi se na ekonomske odnose i / ili ekonomiju Njemačke ili unutrašnjeg tržišta. Odgovarajuća dokumenta morate nositi sa sobom na putovanje I dati na uvid graničnoj kontroli.

- Studenti čiji studij nije moguće izvesti u potpunosti iz inostranstva. Ovaj izuzetak odnosi se na sve koji imaju dopis od fakulteta o prijemu na fakultet (čak i ako  prethodi jezički kurs ili praksa).

Ali ne i oni koji konkurišu za određeni fakultet i npr. ona lica koja zbog kursa jezika zele doputovati  kako bi kasnije tražili mjesto za studiranje (izolovan kurs jezika).

- potrebna je potvrda o obaveznom prisustvu u Njemačkoj putem potvrde sa univerziteta (npr. e -mejlom); dokumenta se moraju dati na uvid i na graničnim kontrolama

- Polaznici koji pohađaju kvalifikovanu obuku. Neophodno je da se radi o obrazovanju u državno priznatoj obuci ili zakonski regulisanom uporedivom zamimanju za koje je utvrđeno vrijeme obuke od najmanje dvije godine (sa kursom ta jezik u svrhu pripreme za obuku). Preduslov je posjedovanje potvrde od institucije za obuke da je potrebno prisustvovanje usprkos trenutnoj situaciji koja se odnosi na koronu (prisutnost a ne samo online).

- polaznici kvalifikacionih mjera sa ciljem da im se stručno obrazovanje stečeno u inostranstvu prizna:

 I ovdje je potrebna potvrda obrazovne ustanove da je potrebno prisustvo usprkos trenutnoj situaciji koja se odnosi na koronu (prisutnost a ne samo online)

- Učenici, koji idu u internat na najmanje 6 mjeseci (uključujući i pripremni kurs jezika koji prethodi boravku u internatu).

2. Pojednostavljeno ponovno izdavanje viza

I. Nacionalne vize (za dugoročni boravak; D - viza)

Postojeće restrikcije ulaska mogu u nekim slučajevima značiti, da nije bilo moguće ili nije moguće koristiti nacionalnu vizu u okviru roka važenja, koju je izdala njemačka ambasada u Podgorici prije nego što su ograničenja ulaska stupila na snagu od 17. marta 2020.

Čim bude ulazak ponovo moguć, može se izdati nova nacionalna viza po zahtjevu u pojednostavljenom postupku. Preduslov za to je da se samo datum putovanja promijeni, ali ne i svrha putovanja ili mjesto boravka.

Neformalni zahtjev za pojednostavljenim novim izdavanjem vize mora se podnijeti ambasadi zaključno sa 16. 09. 2020. godine. U tu svrhu može se koristiti obrazac za kontakt . U datom slučaju moraju biti dostavljeni original aktualni dokumenti sa kopijom koja dokazuju da su preduslovi koji su doveli do prethodne vize još uvijek ispunjeni. Novi termin za prijem u ambasadi uglavnom nisu potrebni.

II. Šengen viza (za kratkotrajni boravak do 90 dana; viza C)

Pojednostavljeno novo izdavanje schengenskih viza (boravak do 90 dana/3 mjeseca u okviru od 180 dana /6 mjeseci) trenutno nije moguće.


3. Ograničenja putovanja za Njemačku

Putovanje iz Crne Gore u Njemačku u osnovi nije moguć zbog postojećih ograničenja ulaska. Detaljnije informacije mogu se naći u nastavku pod ključnom riječi nužne neophodnosti.

Za Njemačku ograničenja putovanja se primjenjuju pri ulasku iz mnogih zemalja. Prije nego što otputujete, obratite se saveznom ministarstvu unutarnjih poslova BMI kako biste saznali koji se propisi odnose konkretno na zemlju iz koje ulazite u Njemačku.

U principu, ulaz je moguć iz:

• država članica EU

• Zemlje povezane sa Šengenom: Island, Norveška, Šveicarska i Lihtenštajn

•          Velika Britanija

druge države iz kojih je ulazak moguć na osnovu procjene EU o epidemiološkoj situaciji

Ulazak iz drugih zemalja moguć je samo u iznimnim slučajevima. Preduslov je da postoji apsolutna nužna potreba.


4. Regulativa za karantin i testiranje na Covid-19 pri ulasku u Njemačku

Kada doputujete iz Crne Gore u Njemačku, opšte pravilo je da morate biti 14 dana u samoizolaciji kod kuće, odmah nakon ulaska u zemlju. Osim toga, obavezno je testiranje na Covid-19 u roku od 14 dana od dolaska.

info

Od obveze karantina može se, zavisno od propisa ​​savezne pokrajine u kojoj je odredište, odustati ako  test obavljen najkasnije 48 sati prije ulaska ili nakon ulaska dokaže da ne postoji zaraza Covid 19. Pojedinosti o tome možete pronaći ispod u tekstu izuzetak: negativan rezultat testa se može dokazati.

info

U Njemačkoj propise za karantin donose pojedine savezne države. Nakon savjetovanja sa pokrajinama i saveznom vladom, BMI je kreirao model propisa, čiju su regulativu savezne države u osnovi usvojile.

Pri ulasku u Njemačku sa prethodnim boravkom u rizičnom području u posljednjih 14 dana

• morate se odmah nakon ulaska u Njemačku uputiti na vaše odredište,

• kućna samoizolacija dok ne bude dostupan negativan rezultat testa (detalji o ovome pod: Izuzetak: negativni rezultati testa se mogu dokazati [link]), a negativni rezultati testiranja obično se na zahtjev saopšti nadležnim službama, obično zdravstvenoj službi i

• da se obratite službi nadležnoj za vas putem e-maila ili telefona, po pravilu zdravstvenoj službi u mjestu prebivališta/ smještaja. Ako su putnici u avionu, brodu, autobusu ili vozu popunili i predali anketu o mjestu završetka puta, nakon ulaska u zemlju ne moraju se ponovo prijavljivati.

Putnici mogu pronaći više informacija o nedavno uvedenim obaveznim testovima ovdje: [Link na www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisen/faq-tests-einreisen.html  ]

 

Info

Prethodni boravak u rizičnom području je boravak u bilo kojem trenutku u zadnjih 14 dana prije ulaska u Njemačku.

Odlučujući faktor je to, da li je  područje označeno kao rizično područje u trenutku ulaska (tj. Nije odlučujuće ako je bilo  rizično područje u vrijeme boravka).

Izuzetak: tranzit

Obveza kućne izolacije ne odnosi se na tranzitni boravak. U tom slučaju ste, međutim, dužni odmah napustiti Njemačku.

Izuzetak: negativni rezultati testa se mogu dokazati

Ako možete dokazati da niste zaraženi Covidom-19, u većini saveznih pokrajina karantin nije neophodan.Međutim, u nekim saveznim pokrajinama, ponovljanje testa je potreban već nakon nekoliko dana.

Dokaz se mora sprovesti na osnovu medicinskog izvještaja. Molekularni biološki test na prisutnost infekcije ne smije biti više od 48 sati prije ulaska sproveden.(tj. Rezultat ne smije biti stariji od 48 sati prilikom ulaska).

Testiranje mora biti sprovedeno u državi članici Europske unije ili zemlji sa uporedivim standardom kvaliteta.

Alternativno se može testiranje sprovesti nakon ulaska

• na mjestu prelaska granice ili

• u mjestu odredišta/smještaja/boravka

Test je za putnike besplatan u roku od 72 sata od ulaska, a može se obaviti npr. na aerodromima.

Rezultat testa mora se - bez obzira na to da li je testiranje obavljeno prije ili nakon ulaska - čuvati najmanje 14 dana nakon ulaska. Rezultat testa se se mora na zahtjev zdravstvene službe pokazati.

Pravni tekstovi o propisima o ulasku u Njemačku

Pravni tekst: Zakon o prebivalištu (AufenthG)

Pravni tekst: Pravilnik o prebivalištu (AufenthV)

Pravni tekst: Pravilnik o zapošljavanju (BeschV)

Početak stranice