Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Viza za putovanje u Njemačku

Ein Beamter der Bundespolizei gibt einem Passagier im Düsseldorf International-Flughafen nach einer Ausweiskontrolle den Reisepass zurück.

Passkontrolle am Düsseldorfer Flughafen, © dpa

01.12.2017 - Članak

Dobro došli u Njemačku !Želite da privatno ili službeno putujete u Saveznu Republiku Njemačku? Sve informacije u vezi sa viznim režimom i različitim tipovima viza pronaći ćete na ovoj i na sljedećim stranicama. 

Građanima EU - država za ulazak u Njemačku nije potrebna viza, već samo lična karta ili pasoš. Crnogorskim državljanima za ulazak u Njemačku i boravak manje od 90 dana  u okviru 180 dana nije potrebna viza.

Građani drugih zemalja, ovisno o njihovoj nacionalnosti, oslobođeni su vizne obaveze ili u nekim slučajevima moraju tražiti vizu.

Koja viza Vama treba, zavisi od toga koliko dugo želite ostati u Njemačkoj.
Odaberite prvo, koliko traje vaš planirani boravak:

Kratkoročni boravak (maksimalno 90 dana, npr. turizam ili poslovna putovanja)

Dugoročni boravak (više od 90 dana, npr. za studiranje, rad ili spajanje porodice)


Zakazivanje termina u viznom odjeljenju


Radno vrijeme viznog odjeljenja 

zaštita podataka – osnovni propis


Važna napomena!

Molimo Vas da predate isključivo u potpunosti popunjene i potpisane prijavne formulare i svu potrebnu dokumentaciju. Nepotpune prijave obično dovode do odbacivanja i/ili odbijanja zahtjeva. Na taj način olakšavate nama posao i ne dovodite sebe u situaciju da iznova podnosite zahtjev i/ili da ponovo dolazite na razgovor.  

Molimo da se pitanja koja se odnose na vize pošalju elektronskom poštom na opštu E-Mail adresu Ambasade. Odgovor će biti dat što je prije moguće. Molimo da UVIJEK navedete sve lične podatke i podatke iz pasoša, kao i aplikacioni broj podnosioca. Molimo da se predmetno pitanje  uputi Ambasadi najranije mjesec dana nakon podnošenja zahtjeva. Ranije upućivanje pitanja iziskiva  kapacitete i vodi ka dužem vremenskom čekanju za sve podnosioce zahtjeva.

Opšte informacije ćete naći u cjelosti na internet stranici Ambasade. Prvo provjerite da li na našoj stranici možete naći odgovor na Vaše pitanje, a potom se obratite Ambasadi pismenim putem ukoliko  informacije koje su Vam zaista potrebne nisu dostupne na našoj internet adresi.

NE postoji potreba za uključivanje eksternih davaoca usluga, poput turističkih agencija, radi dobijanja termina za apliciranje za vizu ili sastavljanja viznog zahtjeva, obzirom na njihovu djelimično jako visoku cijenu. Sve potrebne informacije dostupne su na internet stranici Ambasade, tako da možete lako završiti gorenavedene aktivnosti bez skupe podrške treće strane.

Početak stranice