Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Njemačko predsjedavanje Vijećem Evropske unije 2020/21

Logo des deutschen Vorsitzes beim Europarat

Logo des deutschen Vorsitzes beim Europarat, © aa

18.11.2020 - Članak

Njemačka predsjedava Komitetom ministara Vijeća Evrope od 18. novembra 2020. do 21. maja 2021. Glavna tema: „Snaga zakona“. Cilj: ojačati Vijeće Evrope kao jedinstveni stub multilateralne saradnje u Evropi.

Njemačka će predsjedavati Komitetom ministara u vrijeme kada slavimo 70. godišnjicu Evropske konvencije o ljudskim pravima za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Nadovezujući se na ovaj centralni dokument, koji postavlja najviše standarde u svijetu za međunarodnu zaštitu ljudskih prava, Njemačka je odlučna da promoviše sprovođenje prava i obaveza koje proizilaze iz Konvencije i da ojača instrumente Savjeta Evrope.

Ova načela su od strane pandemije COVID-19 stavljena na probu. Nadovezujući se na uspješan rad grčkog predsjedavanja Komitetom ministara, Njemačka će i dalje nastaviti s multilateralnim mjerama protiv ove prijetnje globalnom zdravlju i raditi na smanjenju efekata pandemije, posebno u pogledu najugroženijih grupa. Njemačko predsjedavanje Komitetom ministara takođe će pratiti rad generalnog sekretara i osigurati privremenu prirodu mjera poduzetih tokom pandemije COVID-19, kojima se ograničavaju temeljna prava i slobode.

U maju 2021. godine, će Savezna Republika Njemačka već 70 godina biti punopravna članica Savjeta Evrope. Nadovezujući se na ovo nasljeđe, njemačko predsjedavanje Komitetom ministara vodi se vjerom u multilateralnu saradnju. Treba unaprijediti viziju snažnog i djelotvornog Savjeta Evrope koje se može nositi sa sadašnjim i budućim izazovima, koji sa sobom nose razvoj društva i tehnologije. Njemačka želi ojačati Savjet Evrope u njegovoj ulozi postavljanja međunarodnih standarda za ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava i time ih približiti građanima Europe.

 

Početak stranice