Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Konferencija o mladima i migracijama sa Zapadnog Balkana

29.10.2020 - Članak

Ministar vanjskih poslova SR Njemačke Hajko Mas  otvorio je konferenciju na temu „Mladi, migracije i demografski izazovi na Zapadnom Balkanu“ u Berlinu 28. oktobra. Na konferenciji su učestvovali i ministri vanjskih poslova Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije, Kosova, zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, kao i evropski komesar za politiku proširenja i susjedstva. 

Ministar Mas je istakao da su migracije dio Evrope, ali da kontinuirano iseljavanje najboljih umova sa Zapadnog Balkana takođe uzrokuje probleme. Prema studiji fondacije Friedrich Ebert, 71 odsto mladih na Zapadnom Balkanu razmišlja o odlasku u inostranstvo. Pored ekonomskih uzroka, ispitanici ukazuju i na deficite u oblastima obrazovanja, zdravstva i socijalnog staranja, na nedostatak procedura zapošljavanja kadrova po kvalifikacijama i na korupciju. Njemački ministar vanjskih poslova predložio je tri stvari kako bi se zajedno suprotstavili ovom trendu i mladim ljudima pružili izglede za budućnost u njihovoj matičnoj zemlji: prvo, stvaranjem atraktivnih izgleda za zapošljavanje kroz ekonomske promjene, drugo, vođenje politike orijentisane ka budućnosti kako bi se zakopali sukobi iz prošlosti. Treće, ministar Mas naglasio je zajednički strateški interes za pridruživanje Evropskoj uniji. Države Zapadnog Balkana pripadaju Evropi i Evropskoj uniji, tamo mladi ljudi sa Zapadnog Balkana vide svoju budućnost.

Njemački ministar istakao je da su reforme neophodne kako bi se postigli ovi ciljevi, i to smanjivanjem birokratije i korupcije, jačanjem institucija i vladavine zakona i fokusiranje na dobro upravljanje. Jer pažnju na to obraćaju evropske kompanije, koje sve više planiraju da presele svoju proizvodnju u geografski bliže zemlje (poput Zapadnog Balkana) zbog izazova pandemije koronavirusa.

Naglasio je da u zemljama koje žele da se pridruže EU nema mjesta nacionalističkoj agitaciji, poricanju ili veličanju ratnih zločina, već konstruktivnoj saradnji za rješavanje sukoba.

Savezni ministar Mas uvjerio je zemlje Zapadnog Balkana u podršku na ovom ne uvijek lakom putu ka EU i neophodnim reformama.

Crnogorski ministar vanjskih poslova dr Srđan Darmanović je naglasio da omladinsku mobilnost treba olakšati kroz priznavanje akademskih i profesionalnih kvalifikacija.

Početak stranice