Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Zajedno za oporavak Evrope.“ Njemačka preuzima predsjedavanje Savjetom Evropske unije

Logo der portugiesischen Ratspräsidentschaft im 1. Halbjahr 2021

EU Ratspräsidentschaft Portugal, © Portugal

30.06.2020 - Članak

Prema planu rotacije Njemačka će od 1. jula za sljedećih šest mjeseci preuzeti vodeće mjesto u Savjetu Evropske unije, tzv. predsjedavanje Savjetom Evropske unije. Naš cilj za EU: solidarno i odlučno u okviru EU, a efikasno djelovanje i suverenost u odnosu na spoljne faktore.

Nakon 2007. godine Njemačka sada ponovo preuzima predsjedavanje Savjetom Evropske unije, ukupno je time 13 puta bila na čelu EU. Tokom posljednjeg predsjedavanja su predstavnici i predstavnice njemačke Savezne vlade vodili sjednice i konferencije Savjeta na svim nivoima, izuzevši sjednice Savjeta za spoljne poslove i obezbijeđivali kontinuitet u radu Savjeta EU. Njemačka će s obzirom na pandemiju koronavirusa fokus usmjeriti ka ekonomskom i socijalnom oporavku, a istovremeno pozicionirati EU još bolje u odnosu na strateški važne teme, kao što su klimatske promjene, izbjeglica i migracija, vladavina prava i digitalizacija.

Ministar spoljnih poslova Hajka Masa jasno je rekao:

Pojedine EU-članice su bile više na udaru pandemije koronavirusa od drugih. Međutim, ekonomske i socijalne posljedice su pogodile cijelu Evropu. Prema tome, izlaz iz krize možemo samo zajedno da nađemo. Njemačka u predsjedavanje Savjetom EU-a želi biti pokretač i moderator. Naš zadatak će biti gradnja mostova i pronalaženje rješenja koja će služiti svim ljudima u Evropi. Onoliko koliko smo složni i solidarni unutar Evrope, toliku sposobnost djelovanja i toliki suverenitet moramo imati prema spolja. Ne želimo da drugi donose odluke umjesto nas, želimo ići svojim putem koji ćemo u geopolitičkom smislu sami oblikovati.

Program se, dakle, zasniva na sljedećim idejama vodiljama:

  • Održivo prevazilaženje krize izazvane koronavirusom
  • Jača i inovativnija Evropa
  • Pravedna Evropa
  • Održiva Evropa
  • Evropa bezbjednosti i zajedničkih vrijednosti
  • Jaka Evropa u svijetu

Predsjednička trojka sa Portugalom i Slovenijom

Zemlje članice koje predsjedavaju Savjetom EU blisko sarađuju u grupama od po tri članice kao tzv. predsjednička trojka. Ovo pravilo je uvedeno 2009. godine Lisabonskim sporazumom. Trojno predsjedništvo formuliše dugoročne ciljeve i izrađuje zajednički program koji sadrži teme i najbitnija pitanja kojima će se baviti Savjet u datom periodu od osamnaest mjeseci. Na osnovu tog programa svaka od tri zemlje realizuje svoj sopstveni šestomjesečni program. Njemačka će sada započeti novo trojno predsjedništvo, a 2021. će predsjedavanje preuzeti prvo Portugal, pa Slovenija.

Zadaci predsjedavajućeg

Predsjedavajući je odgovoran da unaprijedi zasjedanja Savjeta u vezi sa pravnim propisima EU kao i za kontinuitet agende EU, propisno vođenje zakonodavnih postupaka i koordinaciju saradnje zemalja članica. Pri tom treba da bude iskren i neutralan posrednik.

Najvažniji zadaci predsjedavajućeg su da:

1. Planira i vodi sjednice Savjeta i njegovih pripremnih tijela

Predsjedavajući vodi sjednice različitih sastava Savjeta (osim Savjeta za spoljne poslove) kao i sjednice pripremnih tijela Savjeta, u koje spadaju stalni odbori, kao npr. Odbor stalnih zamjenika, radne grupe i stručni odbori.

Predsjedavajući vodi računa o propisnom toku zasijedanja, o korektnoj primeni statuta i radnih metoda Savjeta.

Osim toga organizuje razne formalne i neformalne sjednice u Briselu i u sopstvenoj zemlji.

2. Zastupa Savjet prema drugim organima EU

Predsjedavajući zastupa Savjet prema drugim organima EU, posebno pred Komisijom EU i Evropskim parlamentom. Njegov je zadatak da se na sastancima u trojnom formatu, u neformalnim pregovorima i na sjednicama Odbora za usklađivanje zalaže za postizanje dogovora o zakonodavnim aktivnostima.

Predsjedavajući svoje zadatke ispunjava u bliskoj saradnji sa

  • Predsjednikom Evropskog savjeta,
  • Visokim predstavnikom EU za spoljnu i bezbjednosnu politiku.

Predsjedavajući podržava njihov rad i može ponekad da preuzme određene zadatke u ime Visokog predstavnika, na primjer da zastupa Savjet za spoljne poslove pred Evropskim parlamentom ili da vodi sjednice Saveta za spoljne poslove u kojima se razmatraju pitanja zajedničke trgovinske politike.

Zvanična internet prezentacija njemačkog predsjedavanja Savetom Evropske unije

Početak stranice