Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

EU uz Crnu Goru, suočavanje sa izazovima koje postavlja COVID-19

European Commission in Brussels

European Commission in Brussels, © dpa

03.04.2020 - Članak

Zajednička izjava ambasadora država članica EU akreditovanih u Crnoj Gori i šefa Delegacije EU: EU uz Crnu Goru, suočavanje sa izazovima koje postavlja COVID-19

Evropa se suočava sa neviđenom, vanrednom situacijom u javnom zdravstvu, ali čak i u ovim teškim vremenima Evropska unija je tu za naše partnere iz Zapadnog Balkana - kako sada usred krize izazvane koronavirusom, tako i poslije toga.

Juče je potpisan sporazum između Evropske unije, UNDP-a i Vlade Crne Gore kao odgovor na potrebu Crne Gore za neposrednom podrškom u rješavanju pandemije Covid-19. Ovim sporazumom je predviđeno tri miliona eura iz sredstava EU, za ublažavanje hitnih potreba crnogorskog zdravstvenog sistema, kroz nabavku medicinskih uređaja i ljekarske opreme, uključujući između ostalog, i 50.000 hirurških maski i 35.000 maski za ličnu upotrebu, 80.000 rukavica, 100 medicinskih respiratora, 10 digitalnih rendgenskih mašina i 50.000 drugih predmeta zaštitne opreme, kao što su laboratorijski setovi, naočare, medicinski ogrtači i zaštitna odijela.

Crna Gora je, zajedno sa ostalim našim partnerima iz Zapadnog Balkana, takođe uključena u inicijative EU za borbu protiv pandemije Covid-19, poput zajedničkih programa nabavke zaštitne lične opreme i opreme za intenzivnu njegu, kao i projekta Evropskog centra za sprječavanje i kontrolu bolesti, koji se odnosi na jačanje kapaciteta za istraživanje i kontrolu zaraznih bolesti, spremnosti javnog zdravstva da djeluje u vanrednim situacijama i mikrobioloških laboratorijskih sistema. Ova neposredna podrška je nastavak pomoći koju je EU već pružila zdravstvenom sektoru u Crnoj Gori, u iznosu od ukupno četiri miliona eura. Planirano je da se daljnja pomoć od 8,4 miliona eura za zdravstveni sistem distribuira od 2021. godine. Sva ova podrška koju je Evropska Unija pružila, zajednički je doprinos svih država članica EU i izraz solidarnosti evropskih građana. Pored toga, tokom ovih posljednjih sedmica, veliki broj građana Crne Gore i EU bio je u mogućnosti da se vrati svojim matičnim zemljama, zahvaljujući do sada neviđenim naporima i bliskoj saradnji između država članica EU, crnogorske vlasti i Delegacije Evropske unije.

Naša podrška se ovdje ne zaustavlja. Kako bismo doprinijeli ublažavanju posljedica koje koronavirus ostavlja na društvene i ekonomske tokove, EU će kratkoročno i srednjeročno pomoći oporavku naših partnera iz Zapadnog Balkana. To se odnosi na našu podršku privatnom sektoru, povećanje socijalne zaštite, sa posebnim fokusom na ranjive grupe, i jačanje javnog zdravstvenog sektora. U ove svrhe, za Crnu Goru će biti izdvojeno 50 miliona eura. EU takođe blisko sarađuje sa relevantnim finansijskim institucijama na pružanju koordinisanog odgovora za podršku realnoj ekonomiji, uključujući mala i srednja preduzeća, i za podršku likvidnosti, takođe bankarskog sektora. Osim toga, Unija sarađuje sa relevantnim regionalnim tijelima na rješavanju pitanja koja utiču na snadbijevanje i olakšavanje kretanja robe, tako što podržava Zapadni Balkan u širenju zelenih traka u regionu.

Drugi važan znak posvećenosti Evropske unije Zapadnom Balkanu i da ispunjavamo data obećanja, je odluka o otvaranju pregovora o pristupanju sa Republikom Sjevernom Makedonijom i Republikom Albanijom. Donoseći ovu važnu odluku usred krize, Evropska unija je pokazala sposobnost donošenja geopolitičkih odluka čak i u tako teškim vremenima, i da usmjerava svoj pogled ka budućnosti: zajedničkoj budućnosti izgrađenoj na zajedničkim vrijednostima.

Bićemo uz Crnu Goru i u dobrim vremenima, ali i onda kada se suočava sa nedaćama. Svi smo zajedno u ovome i moramo paziti jedni na druge. U tome jeste suština Evrope.

Početak stranice