Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Ambasador Veber povodom antisemitskog i ksenofobičnog napada na Jevrejsku zajednicu u Haleu

Članak

Napadi u Haleu na Yom Kippur, najvećem prazniku jevrejske zajednice, prouzrokovali su užasavanje i potresenost u Njemačkoj.

Napad na jevrejsku zajednicu na Dan pomirenja Yom Kippur, njen najveći praznik, bio je napad na našu cijelu zemlju. Užasnuti smo i potreseni.

Napad je pokazao da antisemitizam otvara vrata za sve oblike diskriminacije. Antisemitizam i ksenofobija su protiv osnovnih vrijednosti demokratije i prijete našem pluralističkom društvu.

Granica se prelazi kada holokaust biva javno nipodaštavan i falsifikovan. Tome se moramo  odlučno suprotstaviti.

Tokom njemačkog predsjedavanja Savjetom Evropske unije sljedeće godine, želimo da ojačamo evropsku saradnju u borbi protiv antisemitizma. Takođe ćemo međunarodnu razmjenu na ovu temu staviti u fokusu njemačkog predsjedavanja „Međunarodnim savezom sjećanja“ od marta 2020. godine.

Pitanje sigurnosti jevrejskih institucija u Njemačkoj shvatamo veoma ozbiljno i pretpostavljamo da je situacija u saveznim pokrajinama temeljno procijenjena i biti poboljšana gde je potrebno.

S tim u vezi razgovarao sam danas sa Jevrejskom zajednicom u Crnoj Gori i iskazao svoje saosjećanje.

Početak stranice