Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Evropski dan jezika

Ambasador Veber sa dobitnicima nagrada

Ambasador Veber sa dobitnicima nagrada, © DHM

Članak

Ambasador SR Njemačke dr Robert Veber uručio je nagrade učenicima i učenicama koji su ostvarili najbolje rezultate u okviru online takmičenja iz poznavanja njemačkog jezika. Online takmičenje za engleski, njemački, francuski, italijanski i ruski jezik organizovao je Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore povodom Evropskog dana jezika.

Učenik i učenice koji su osvojili prva tri mjesta na takmičenju za njemački jezik su juče posjetili Ambasadu SR Njemačke u Crnoj Gori kao i Njemački dom Crne Gore (DHM), gdje su sa ambasadorom dr Veberom i direktoricom DHM-a, gospođom Jelenom Božović, razgovarali o kulturi i istoriji Njemačke.

Početak stranice