Dobro došli na stranicu Ministarstva vanjskih poslova

Osmo izdanje Ljetnjeg kampa za kamernu muziku

Sommercamp für Kammermusik

Sommercamp für Kammermusik, © 2018 Montenegro Summer Camp for Chamber Music

06.08.2019 - Članak

Ljetnji kamp za kamernu muziku je jedinstven projekat na Balkanu posvećen kamernoj muzici i otvoren za sve muzičare iz zemlje, regiona i svijeta. Projekat je prvobitno realizovan 2012. godine od strane Ambasade SR Njemačke u saradnji sa Kulturno-informativnim centrom “Budo Tomović” i Umjetničkom školom za muziku i balet “Vasa Pavić”.

Osmo izdanje projekta Ljetnji kamp za kamernu muziku okupilo je 35 polaznika i 11 mentora i saradnika, a na programu su bile oko 30-tak kompozicija za različite kamerne-instrumentalne ansamble čiji opseg seže od barokne do savremene muzike. Ovog ljeta imali smo privilegiju da predstavimo dvije premijere u Crnoj Gori: Sonata za kvartet klarineta srpskog klarinetiste i kompozitora Ante Grgina i Bachianas Brasileiras br. 5. za ansambl violončela i glas, brazilskog kompozitora Heitora Villa-Lobosa.

Završni koncerti učesnika Ljetnjeg kampa za kamernu muziku održani su 6. i 07. avgusta u Ministarstvu kulture na Cetinju i u KIC-u “Budo Tomović” u Podgorici.

               

Od 2014. godine, KIC “Budo Tomović” je preuzeo organizaciju projekta i realizuje ga uz podršku Ministarstva kulture Crne Gore, Ambasade SR Njemačke i drugih partnera. Ovogodišnje izdanje Ljetnjeg kampa za kamernu muziku realizovano je uz podršku Glavnog grada, Ministarstva kulture, Ambasade SR Njemačke, Prijestonice Cetinje, Turističke organizacie Cetinje, Umjetničke škole za muziku i balet "Vasa Pavić" i Nacionalnih parkova Crne Gore.            

Više informacija, muzike, videa, fotografija i atmosfere sa prethodnih ljetnjih kampova možete pronaći ovdje.

Početak stranice